Activiteiten Kerstmis

Door de kerstdrukte vergeten we natuurlijk niet de vierde zondag van de advent. Vier kaarsen branden nu op de krans rond Maria, in blijde verwachting. Wij sluiten ons in gebed aan bij de verwachting van Maria. 

Uiteindelijk is het door het ja-woord van Maria dat wij de verlosser zullen ontvangen. In deze laatste dagen van de advent bidden wij dus met en tot Maria: “gezegend zijt gij Maria en gezegend is de vrucht van uw lichaam: Jezus!”

ZIEKENCOMMUNIE

De communie ter gelegenheid van Kerstmis wordt naar de oude en zieke mensen van onze parochie gebracht. In Hagelstein wordt een afspraak gemaakt met Fons Bernaerts. U kan ook altijd zelf contact opnemen met de pastoor: 0478/44.46.57. Het zou jammer zijn dat zieken die vroeger gewoon waren de eucharistie bij te wonen, met Kerstmis de heilige communie niet zouden kunnen ontvangen.

KERSTBIECHT

Als voorbereiding op het geboortefeest van de Heer verzoenen wij ons met God en met elkaar. Ook in aanloop naar het Kerstfeest worden de gelovigen aangespoord het sacrament van Gods Barmhartigheid te ontvangen. Daarom is er biechtgelegenheid op volgende tijdstippen:

 • Donderdag 20 december tussen 18:30 en 20:30 (O.L.V.-Waver)
 • Zaterdag  22 december tussen 17:00 en 17:30 (O.L.V.-Waver)
 • Maandag 24 december tussen 19:00 en 19:30 (Sint-Catharina)

OMHALING VERWARMING KERK

De omhaling in de beide missen van Kerstmis (zowel de middernachtmis als de dagmis) zal gebeuren voor de verwarming van de kerk. De omhaling is dan ook warm aanbevolen!

KERSTVIERINGEN

 • In O.-L.-Vrouw-Waver houden we vast aan de mooie traditie van de middernachtmis. Afspraak dus in de kerk op maandag 24 december ten laatste om 24:00. Dit jaar wordt de middernachtmis mee opgeluisterd door Evelyn De Bels, Robrecht Abts en samenzang met bekende kerstliederen. De kerk zal weer op een nieuwe wijze versierd worden. De herders en de engelen zullen weer van de partij zijn. En natuurlijk  kunnen ook Maria en Jozef niet gemist worden. Na de mis Chocomelk en Glühwein door Wapaje.
 • De Hoogmis op dinsdag 25 december van 11:00 wordt opgeluisterd door het koor Con Animo. Zij brengen mooie kerstliederen van binnen en buitenland.
 • In de Sint-Catharinakerk (Katelijne-centrum) is er de zgn. ‘nachtmis’ op maandag 24 december om 20:00. Om 9:30 is de hoogmis van kerstdag. Beide vieringen worden opgeluisterd door het Sint-Catharinakoor.
 • In de parochie van de Goede Herder is er ook een verzorgde kerstviering op maandag 24 december om 20:00.
 • De kerstviering in de Elzestraat (Sint-Augustinus) is maandagavond 24 december reeds om 19:00. Deze viering wordt mooi opgeluisterd door het koor ‘pastorale’ uit Hagelstein.

ACTIVITEITEN voor MISDINAARS en VORMELINGEN

 • 22/12 om 13:30 Repetitie voor de vormelingen die meewerken aan de uitbeelding van het kerstverhaal (+ passen van bijbehorende kledij).
 • 24/12 om 13:30 Generale repetitie uitbeelding kerstverhaal (misdienaars + vormelingen)
 • 27/12 om 14:00-18:00 Kerstfeest voor de misdienaars en vormelingend die meegewerkt hebben aan de kerstvieringen

Vergelijkbare artikels