Begin Mariamaand

1. Tegen zaterdag 1 mei kunnen nog steeds bloemen naar de kerk gebracht worden voor de versiering van het Mariabeeld. Ook zijn nog enkele versierde mei-kaarsen (40 Euro) in de pastorie ter beschikking om te offeren voor het beeld van O.-L.-Vrouw van Waver.

2. Als we vanaf 8 mei effectief met 50 personen in openlucht een eredienst mogen houden, zullen wij van de zondagsmis van 9 mei een kleine Mariaviering maken. Het is die zondag trouwens Moederdag.

2. Wat de Mariavieringen betreft aan de Lourdesgrot van de Rozenlaan zal er nog geen mis zijn op vrijdag 7 mei. Op vrijdag 14 mei hopen we een eucharistie daar te kunnen vieren met 50 aanwezigen. Wat de definitieve beslissing van de veiligheidsraad ook is, we vieren bij goed weer zeker (eventueel slechts met 15 aanwezigen + kinderen die nog geen 13 jaar zijn geworden) op 14 mei een eucharistie aan de grot.