Buitengewone missiemaand 2019

De hele wereldkerk is al volop bezig met de voorbereidingen van de buitengewone missiemaand in 2019. Die komt er op vraag van paus Franciscus.

Historisch
De planning van deze bijzondere missiemaand is niet toevallig. In 2019 zal het immers honderd jaar geleden zijn dat paus Benedictus XV zijn apostolische brief ‘Maximum illud’ publiceerde. Hij gaf daarmee een nieuw elan aan de missie van de Kerk, door in het bijzonder te onderlijnen dat elke gelovige daar een verantwoordelijkheid in heeft. Het Tweede Vaticaans Concilie nam deze nadruk over. Later bevestigden paus Paulus VI (Evangelii Nuntiandi), paus Johannes Paulus II (Redemptoris Missio) en paus Franciscus (Evangelii Gaudium) onze gedeelde verantwoordelijkheid.

Doopsel
De zending, de missie van de Kerk is de verkondiging van de Blijde Boodschap. In woord en in daad, in een authentieke getuigenis. Daaraan moeten we allemaal deelnemen. We zijn daartoe geroepen vanuit ons doopsel. Daarom krijgt de bijzondere missiemaand van 2019 als thema "Gedoopt en gezonden". In het doopsel nodigt God ons uit met Hem op weg te gaan. In onze getuigenis, onze woorden, onze daden kunnen andere mensen iets van God ontdekken. Wij kunnen hen uitnodigen mee te stappen in zijn verhaal, in te gaan op zijn liefdevolle uitnodiging.

Iedereen missionaris
Als dat de taak is van elke gedoopte, dan is iedereen missionaris! En daarvoor moet je helemaal niet naar de andere kant van de wereld trekken: authentieke getuigen van God kan ook vlakbij, in je eigen omgeving. Ook daar zijn veel mensen die de bevrijdende boodschap van Christus niet (meer) kennen.

Lancering website
Intussen lanceerde het Vaticaan een heuse website, gewijd aan de buitengewone missiemaand van 2019: www.october2019.va. Daarop vind je heel wat boeiende informatie. De website verzamelt verschillende eerder verschenen publicaties rond de zending van de Kerk en inspirerende getuigenissen uit lokale kerkgemeenschappen wereldwijd. Zo hoopt het Vaticaan een boeiende, leerrijke wisselwerking op gang te brengen. In een video ontdek je wat "missie" vandaag kan betekenen. Ook hiervoor werden getuigenissen uit de hele wereld gesprokkeld.

Ook dichterbij
In dezelfde geest wordt in maart 2020 in Oudenbosch een tweedaagse conferentie georganiseerd voor het volledige Nederlandse taalgebied (dus ook voor Vlaanderen). Voor meer informatie zie www.missionaireparochie.nl.

Omhaling missiezondag
In het weekend van 19-20 oktober, het weekend van missiezondag, is de omhaling in al onze kerken van Sint-Katelijne-Waver voor ons project van de missiemaand: de straatkinderen in Caracas te Venezuela.