Een spoedig herstel?

Elke tijd kent zijn beproevingen. Schrijnende voorbeelden hiervan kennen we uit de geschiedenis. Wij, in onze tijd en op onze plaats, zijn er niet het ergste aan toe, maar we hebben toch af te rekenen met hogere energieprijzen, de uitdaging om de klimaatopwarming te beheersen, en uiteraard ook de coronacrisis waar we maar niet vanaf geraken.

Vele mensen doen hun best: wetenschappers, mensen in de gezondheidszorg, economen…en wij allen proberen, uit vrije wil en soms onder lichte dwang, ons deel te doen. Maar we zijn er voorlopig nog niet mee klaar. De natuur, de schepping herstellen naar haar oorspronkelijke staat, gaat ons menselijk petje te boven. De realiteit dwingt ons tot die bescheidenheid.

En juist die bescheidenheid opent ons hart  voor de boodschap van Kerstmis. Onze redding zal namelijk komen van een klein Kindje dat midden in de nacht wordt geboren. Het herstel van de bezoedelde en zieke schepping is het doel van Zijn komst. Het gaat om een herstel van de mensheid die opnieuw naar God verlangt; het herstel van de harmonie tussen mensen, dieren en planten; het herstel van de vrede tussen de mensen onderling.

Is deze Kerstboodschap naïef? Misschien hebben we dat al te lang gedacht. Maar in ieder geval - corona of geen corona - krijgen we in de nachtmis de kans om met nieuwe oren te luisteren naar wat de engelen zingen: “Zie ik verkondig u een grote vreugde: heden is u een Redder geboren, Christus de Heer”. En de evangelist Johannes voegt er in de hoogmis aan toe: “Het Licht scheen in de duisternis…
Een zalig Kerstmis aan u allen!

Pastoor Karl Abts