Feest Sint-Jozef Arbeider

In dit jaar van de heilige Jozef willen we ook het feest van Sint-Jozef-Arbeider op 1 mei niet ongemerkt laten voorbijgaan. Dit jaar valt 1 mei echter op een zaterdag, en heeft de zondagsliturgie op zaterdagavond voorrang op het feest van Sint-Jozef Arbeider. Daarom zal  de eigenlijke mis van dit feest worden gevierd in O.-L.-Vrouw-Waver op 1 mei om 10:00. In de andere kerken kunnen tijdens de zaterdagavondmis op 1 mei gerust enkele liederen ter ere van Sint-Jozef gezongen worden.

Voor de gelegenheid publiceren we hier een fragment uit de brief van Paus Franciscus ‘Patris Corde’ over Sint-Jozef als hardwerkende Vader:

“Sinds de eerste sociale Encyliek Rerum Novarum van Paus Leo XIII wordt de Heilige Jozef in verband gebracht met arbeid. De Heilige Jozef was een timmerman die eerlijk werkte om in het levensonderhoud van zijn gezin te voorzien. Van hem leerde Jezus wat een waarde en vreugde het is om het brood te eten, dat de vrucht van eigen arbeid is.
In onze tijd, waarin werkgelegenheid opnieuw een brandende kwestie is geworden en de werkloosheid soms dramatische proporties aanneemt, is het opnieuw noodzakelijk om het belang van waardig werk te onderstrepen. Onze Heilige kan hier als model en beschermheilige dienen. Werk is het middel om deel te nemen aan Jezus’ heilswerk, een kans om de komst van het Rijk Gods te bespoedigen, onze talenten en capaciteiten te ontwikkelen en ze ten dienste te stellen van de maatschappij en de gemeenschap. Werk wordt een kans tot ontplooiing, niet alleen van zichzelf, maar vooral van die oorspronkelijke kern van de samenleving die het gezin is. Een gezin zonder werk is erg vatbaar voor moeilijkheden, spanningen, vervreemding en zelfs voor uiteen vallen.(…)
Werkende mensen, wat hun taak ook is, werken samen met God zelf en worden op een of andere manier scheppers van de wereld die ons omringt. Het werk van de Heilige Jozef herinnert ons eraan dat God zelf, door mens te worden, het werk niet verachtte. De werkloosheid die veel broeders en zusters treft en die de laatste tijd door de coronapandemie toegenomen is, moet een gelegenheid zijn om onze prioriteiten te herzien. Laten wij de Heilige Jozef Arbeider smeken om wegen te vinden om onze vaste overtuiging te verwoorden dat geen enkele jongere, helemaal niemand, geen enkel gezin zonder werk mag vallen!”

(Paus Franciscus)