Hervatting erediensten vanaf 13 juni

De Nationale Veiligheidsraad gaf op 3 juni groen licht voor de erkende erediensten in ons land om vanaf maandag 8 juni opnieuw te kunnen samenkomen om religieuze diensten te houden. Een algemeen draaiboek of protocol van de Belgische Bisschoppen om de erediensten zo veilig mogelijk te laten verlopen, werd reeds eerder door de veiligheidsraad goedgekeurd.

Onze weekendmissen zullen weer doorgaan vanaf 13-14 juni.

Op basis van dit algemeen draaiboek hebben de vier kerkfabrieken van onze parochiezone samen met andere parochianen alles in gereedheid gebracht om publieke eucharistievieringen in onze kerken terug mogelijk te maken.

Praktische maatregelen bij het heropstarten van de missen
Wanneer jullie weer naar de kerk zullen komen voor de eucharistievieringen, zal er daar één en ander veranderd zijn:

 • Stoelen werden herschikt
 • Pictogrammen werden opgehangen
 • Ontsmettende gel is bij de ingang aanwezig
 • De circulatie voor het binnen- en buitengaan en voor de communie zal anders zijn.

Voor onze vier kerken is telkens een specifiek draaiboek gemaakt door de leden van de kerkfabriek en door andere verantwoordelijken van onze parochies. Hieronder geven we enkel aan wat voor de vier kerken hetzelfde is. Bijkomende info zal in iedere kerk apart worden bekend gemaakt.

 • Het principe van 1,5 meter afstand houden geldt ook in onze kerken
 • Die afstand wordt gerespecteerd tussen iedere ‘bubbel’ van één of meerdere personen
 • Mensen van dezelfde ‘bubbel’ mogen dus naast elkaar zitten, wie alleen komt is een aparte ‘bubbel’
 • De stoelen zijn zo geschikt of gemarkeerd dat afstand houden in de hand wordt gewerkt
 • Bij het binnenkomen raak je zelf geen klinken van deuren aan en is handen ontsmetten verplicht
 • De liturgische zang zal anders en zelfs minder zijn dan gewoonlijk. Gebruikelijke koorzang is onmogelijk.
 • Voor het binnen- en buitengaan en voor de communie volgen we de mededelingen in iedere kerk afzonderlijk.
 • De omhaling wordt vervangen door een gift aan de uitgangen van de kerk op de daar voorziene plaatsen.
 • In de sacristie komen enkel de mensen, die daar echt nodig zijn. Lectoren of voorzangers kunnen op hun plaats in de kerk hun taak voorbereiden.
 • Kom goed op tijd. Niet allemaal tijdens de laatste 5 minuten! Dan kan iedereen rustig handen ontsmetten en afstand houden om naar de plaats te gaan.
 • Nieuw vanaf 11 juli : mondmaskers zijn verplicht, lees verder
 • Maximaal 200 personen in de kerk, ook voor begrafenissen

Het specifiek draaiboek per kerk is een plaatselijke toepassing en concretisering van het algemene draaiboek van de Belgische bisschoppen.

 

Vergelijkbare artikels