Hoogfeest van het Heilig Hart

Heilig Hart

De maand juni is traditioneel verbonden met de verering van het heilig hart. Dat was reeds te merken aan de versiering van het Heilig Hartbeeld in de kerk. Op vrijdag 28 juni vieren we om 18:30 het hoogfeest van het heilig Hart in de kerk van Sint-Catharina. Bij zo’n hoogfeest, ook al valt het in de week, nodigen wij alle gelovigen van harte uit het liefdevolle hart van Jezus in de eucharistie te komen vereren. We schetsen kort het ontstaan van de heilig-hart-devotie en van het feest van het heilig Hart.

Oorsprong

Op 22 juli 1647 wordt in Paray-le-Monial in Midden Frankrijk Margareta Maria Alacoque geboren. Wanneer ze acht jaar oud is, sterft haar vader.  Op 25 jarige leeftijd treedt zij in bij de zusters van de heilige Visitatie. Op 27 juni 1673 verschijnt Jezus haar met de opdracht iedere eerste vrijdag van de maand te vieren met de heilige communie en  een gebedsuur bij de gedachtenis van Jezus’ lijden. Vaak laat Jezus aan de zuster zijn heilig Hart zien. Op 16 juni van het jaar 1675 verschijnt Jezus haar weer met zijn heilig Hart. Hij vertelt: “Ik wil dat de vrijdag, acht dagen na het feest van het heilig sacrament, een feest wordt van mijn Heilig Hart. Op die dag zullen de mensen ter communie gaan en bidden voor de zonden van oneerbiedigheid tegenover de eucharistie. Jezus belooft aan Margareta, dat iedereen die het heilig Hart zal vereren, van God bijzondere genade zal verkrijgen.

Zo is langzamerhand het feest van het heilig Hart ontstaan. In het jaar 1686 werd voor het eerst het feest van het heilig Hart gevierd in de liturgie van de eucharistie. Dit jaar wordt dit feest dus reeds voor de 322ste keer gevierd. Laten we dit feest uitdrogen? Nee toch!  Op vrijdag 28 juni om 18:30 vieren we in de Sint-Catharina-kerk samen het feest van het heilig Hart.