Liturgisch leven na quarantaine

Aanpassing van enkele mis-uren

Hopelijk zien velen van u er al naar uit om terug, gedragen door een gelovige gemeenschap, de eucharistie te kunnen vieren. Dan kunnen wij weer samen bidden, samen zingen, samen ons geloof belijden, samen onze eredienst aan God verrichten.

Nu het liturgisch leven (vanaf 8 juni) wordt hervat, is het misschien een gunstig moment om daarin een verandering aan te kondigen. Het gaat over de verandering van enkele mis-uren:

  1. Voortaan zullen de zaterdagavondmissen in O.-L.-Vrouw (Waver) en Sint-Catharina(Katelijne-centrum) een kwartier vroeger beginnen, d.w.z. om 17:45. Zo kan één priester, zonder snelheidsovertredingen te maken, ook de zaterdagavondmis voorgaan om 19:00 in de Sint-Augustinuskerk van de Elzestraat.
     
  2. Dan is er ook het probleem dat in onze parochiezone twee eucharistievieringen doorgaan op hetzelfe uur: zondag om 9:30 zowel in de Goede Herder als in Sint-Catharina. Dit was mogelijk omdat er in het verleden twee gepensioneerde priesters beschikbaar waren die volgens een beurtrol de H. Mis van de Goede Herder voor hun rekening namen. Nu is dit al een tijdje niet meer het geval. Daarom zal voortaan de zondagsmis in de Goede Herder alleen nog doorgaan om 9:30 als priester Eli Saye die eucharistie kan voorgaan.

 

Vergelijkbare artikels