Liturgisch leven na quarantaine

Aanpassing van enkele mis-uren

Zoals u weet is de regelgeving voor erediensten i.v.m. de coronacrisis verlengd tot en met zondag 3 mei. Voor eventuele plotse wijzigingen kan u op deze website terecht. We weten nog niet wanneer, maar ééns zal het liturgische leven natuurlijk hervatten. Hopelijk zien velen van u er al naar uit om terug, gedragen door een gelovige gemeenschap, de eucharistie te kunnen vieren. Dan kunnen wij weer samen bidden, samen zingen, samen ons geloof belijden, samen onze eredienst aan God verrichten. Moge de Heer ons geduldig wachten, maar toch ook ons vurig verlangen spoedig belonen!

Nu het liturgisch leven nog stil ligt, is het misschien een gunstig moment om daarin een verandering aan te kondigen. Het gaat over de verandering van enkele mis-uren:

  1. Voortaan zullen de zaterdagavondmissen in O.-L.-Vrouw (Waver) en Sint-Catharina(Katelijne-centrum) een kwartier vroeger beginnen, d.w.z. om 17:45. Zo kan één priester, zonder snelheidsovertredingen te maken, ook de zaterdagavondmis voorgaan om 19:00 in de Sint-Augustinuskerk van de Elzestraat.
     
  2. Dan is er ook het probleem dat in onze parochiezone twee eucharistievieringen doorgaan op hetzelfe uur: zondag om 9:30 zowel in de Goede Herder als in Sint-Catharina. Dit was mogelijk omdat er in het verleden twee gepensioneerde priesters beschikbaar waren die volgens een beurtrol de H. Mis van de Goede Herder voor hun rekening namen. Nu is dit al een tijdje niet meer het geval. Daarom zal voortaan de zondagsmis in de Goede Herder alleen nog doorgaan om 9:30 als priester Eli Saye die eucharistie kan voorgaan. Wanneer Eli Saye, om welke reden dan ook, niet beschikbaar is zal de eucharistie voor de Goede Herder automatisch verplaatst worden naar 8:15 in de ochtend.