Lockdown voor de erediensten

Sinds 2 november tot en met 13 december is er een nieuwe lockdown afgekondigd voor de erediensten. Letterlijk staat er in het ministerieel besluit dat er geen erediensten mogen plaats vinden, maar dat de cultusgebouwen wel open mogen blijven voor persoonlijk gebed. Een uitzondering is gemaakt voor uitvaartdiensten tot maximum 15 personen.

Verplaatsingen om iemand die in nood is te helpen zijn toegestaan. Daarom mag u de pastoor altijd telefoneren als u denkt dat hij u met iets kan helpen. Aan de telefoon wordt dan wel duidelijk of het nodig is dat hij bij u langs komt.

De mensen die een misintentie hadden gevraagd voor de periode van de lockdown kunnen die misintentie in een latere eucharistieviering laten plaatsvinden.