Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag 19 april om 20:00 is er de plechtige herdenkingsdienst van Jezus' lijden en dood in O.-L.-Vrouw-Waver. De priester, de diaken en de dienaren werpen zich plat ter aarde. Het lijdensverhaal wordt in verschillende rollen door kinderen helemaal voorgedragen. Het Catharina-koor zingt passende liederen. Mensen vereren Jezus’ kruis en leggen er een bloem bij. Wij voelen mee met de lijdende Jezus en bidden voor alle vervolgde christenen in de wereld. Breng a.u.b. zelf een bloem mee voor de kruisverering. Er is kruisweg om 14:30 in de kerk van O.-L.-Vrouw-Waver en om 15:00 in Katelijne-centrum.

Vergelijkbare artikels