Goede week in Coronacrisis

Ook voor de Goede Week en Pasen is niets zoals andere jaren. De Belgische bisschoppen hebben beslist dat alle publieke liturgische vieringen al tot en met 19 april in alle kerken worden geschorst. Wel mogen onze kerken open blijven voor persoonlijk gebed, met inachtneming van de distantieregels.

  1. Al de dagen van de goede Week zal de kerk in O.-L.-Vrouw-Waver (en dus niet alleen het portaal) open zijn van 14:00 tot 17:00.
  2. Op Witte Donderdag (9 april) kan u zich geestelijk aansluiten bij de privé-mis van 19:00 in O.-L.-Vrouw-Waver. Op het ogenblik van het Gloria zullen de klokken in die kerk luiden zoals ieder jaar.
  3. Op Goede Vrijdag (10 april) is de kerk van O.-L.-Vrouw-Waver zeker open van 13:00 tot 19:00. U kan dan afzonderlijk komen bidden in de richting van het tabernakel waar een ciborie met de heilige hosties van Witte Donderdag zal worden uitgesteld. U kan ook vooraan in de kerk een bloempje bij het grote kruisbeeld komen leggen.

Vergelijkbare artikels