Palmzondag in Coronacrisis

In tegenstelling tot wat eerst nog gehoopt werd, zullen dus ook de publieke vieringen van Palmzondag, de Goede Week en Pasen worden afgelast. Het is de priesters echter wel toegestaan zelf nog heilige missen op te dragen. Daarom zal ik op Palmzondag om 10:00 een mis opdragen enkel met de hulp van een lector en een acoliet. In deze mis zullen een beperkt aantal palmtakken worden gewijd. Het uur van de mis wordt vermeld, niet om er naar toe te komen, maar om in verbondenheid daarmee thuis te bidden of een mis te volgen op TV, Radio of via livestream. In gewone omstandigheden komen we met Palmzondag in groten getale naar de kerk. Nu kunnen we op die dag wellicht ook thuis wel een uurtje vrij maken. Te volgen eucharistievieringen vind je hier. In de maatregelen van de Belgische Bisschoppen (verzonden op 23 maart jl.) staat o.a. dat de verspreiding van gezegende palmtakken zowel binnen als buiten het kerkgebouw wordt geschorst. Dit brengt mee dat eerdere plannen binnen onze parochiezone om op de dag na Palmzondag in iedere kerk gewijde palmtakken ter beschikking te leggen, niet kunnen doorgaan.

Pastoor Karl Abts

Voor meer infomatie zie ook bericht van de Belgische bisschoppen.

Intocht in Jeruzalem

Door de oude profeten was voorspeld dat de Messias, als nederige dienaar van zijn volk, de stad Jeruzalem niet op een paard maar op een ezel zou binnenrijden. Wanneer Jezus dan Jeruzalem binnenrijdt op een jong ezelsveulen, herkennen de mensen in Hem de Messias. Zij zijn blij en juichen Hem toe met palmtakken in de hand. Als herinnering aan deze gebeurtenis vieren wij palmzondag. Kom naar één van de missen en neem een gewijd palmtakje mee naar huis.

Vergelijkbare artikels