25 Jaar nieuwe Sint-Catharinakerk

Op zondag 16 juni vieren wij in de eucharistie van 9:30 op feestelijke wijze de 25stekerkwijding van onze Sint-Catharinakerk. Na de mis zal er in het parochiecentrum een receptie worden aangeboden aan alle aanwezigen.

Op Pinksterzondag 1994, dat was toen op zondag 22 mei, werd de nieuwe en huidige Sint-Catharinakerk geconsacreerd door onze toenmalige aartsbisschop Kardinaal Godfried Danneels. Vele jaren van studie, onderhandelingen en opbouw waren daar aan voorafgegaan. Pastoor Van Ermen, de ‘bouwpastoor, die zeer betrokken was bij de bouw van de nieuwe kerk, liet in die periode steeds de eucharistievieringen doorgaan in de zgn. noodkerk, een deel van het huidige parochiecentrum. Uiteindelijk was dan de grote dag van de wijding van de nieuwe kerk aangebroken: het werd een enorme plechtigheid waarbij de parochiale verenigingen en vele parochianen van de Sint-Catharinaparochie betrokken waren. Ook waren er heel wat prominenten bij de genodigden, waaronder niet in het minst het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver.

Nu zijn we 25 jaar verder. De Sint-Catharinakerk heeft al ruimschoots haar sporen verdiend voor de plaatselijke geloofsgemeenschap. Eveneens werd de kerk een Godshuis waarin zoveel mensen van onze generatie(s) al 25 jaar lang hun geloof hebben beleden, gevierd en er God zelf hebben ontmoet. Nu is de tijd gekomen om hier dankbaar op terug te blikken en om opnieuw haar ‘consecratie’ te vieren. De voorganger in deze eucharistieviering zal weer een bisschop zijn, nl. de nieuwe hulpbisschop van ons Vicariaat Monseigneur Koen Vanhoutte. Opnieuw nodigen wij alle parochiale verenigingen uit om met hun vlag deze plechtigheid de gepaste luister bij te zetten. Opnieuw ook nodigen wij bijzondere gasten, waaronder zeker, zoals toen, ons gemeentebestuur.

Wij hopen dat velen op onze uitnodiging willen ingaan!

Pastoor Karl Abts