Sint-Catharinaprocessie 2022

Door de Sint-Catharinaprocessie van zondag 11 september krijgen we de kans om in de openbare ruimte te getuigen van ons christelijk geloof. Zo dikwijls al heeft paus Franciscus de kerk opgeroepen zich niet op te sluiten binnen de muren van het kerkgebouw. De vreugde van het evangelie vraagt ons die vreugde niet voor onszelf te houden maar ze te delen met vele anderen. Daarom nogmaals aan al onze parochianen een sterke aanmoediging zich aan te sluiten bij één of andere groep of zich als drager op te geven. 

Wat hebben wij nodig voor de processie?

  1. Mensen die de processie als stoet of evenement in een dorp mogelijk maken. Hiertoe horen bijvoorbeeld alle vlaggendragers, vendeliers, ruiters, sanitair voor de paarden, harmonie, maar ook bijvoorbeeld de politie. Het gemeentebestuur heeft in verband hiermee de volgende toelating gegeven: “De burgemeester verleent toelating aan Karl Abts/Parochie Sint-Catharina om de Sint-Catharina-processie te organiseren op zondag 11 september 2022, van 10.15 tot 12.15 uur, met volgend parcours: Markt, Generaal Deschachtstraat, Daliastraat, Tulpestraat met halte aan de kapel, terug via Tulpestraat, Mechelsesteenweg, Lemanstraat met halte aan kapel gemeentehuis, Markt. Er wordt 1 wijkinspecteur van de politie ingezet. De politie vraagt aan de organisatie dat ze zelf twee stewards voorzien, die zullen aangestuurd worden door de inspecteur.”
  2. Een groep rond de heilige Catharina. Het gaat immers om de Sint-Catharinaprocessie. Het bijzondere leven en het jonge martelaarschap van de heilige Catharina van Alexandrië spoort ons in ‘Sint-Catharina-Waver’ aan deze heilige te vereren en als voorspreekster te aanroepen. Er mogen best wat meer mensen (met een bloem, vlaggetje….) het beeld van de heilige Catharina omgeven.
  3. Een ereplaats aan de moeder Gods Maria. Daarom gaan er meerdere Mariabeelden en Mariakapelletjes mee: O.-L.-Vrouw van de kleine Landeigendom, O.-L.-Vrouw van Lourdes, O.-L.-Vrouw van de Brede Heide, O.-L.-Vrouw  van de Berkelei, O.-L.-Vrouw van Waver, Onze Lieve Vrouw van Fatima. Ieder Mariabeeld wordt omkaderd door mensen met versieringen allerlei. Een processie houden met zovele Mariabeelden is tot haar bidden met armen en voeten. 
  4. Bijzondere aandacht voor het heilig Sacrament.  In een processie komt de belangrijkste op het einde: de eucharistische Christus ofwel het heilig Sacrament, d.w.z. een grote hostie die getoond wordt in de monstrans. Dit sacrament wordt voorafgegaan door koorzangers, dragers van flambouwen, acolieten en misdienaars. Het heilig Sacrament wordt beschermd door een baldakijn of de zgn. ‘hemel’. Gelovigen kunnen al biddend het heilig Sacrament volgen.

Zich opgeven voor de processie hangt een beetje af van wat je eventueel wil doen of waarbij je je wil aansluiten. Dikwijls volstaat het je te melden bij een groepsverantwoordelijke, een parochieverantwoordelijke of indien nodig bij diaken Koen Jacobs en pastoor Karl Abts.

Download hier de folder.

Vergelijkbare artikels