Toewijding Oekraïne en Rusland aan het Onbevlekt Hart van Maria

Op 25 maart, het feest van Maria Boodschap, wijdt paus Franciscus Oekraïne en Rusland toe aan het Onbevlekt Hart van Maria. De akte van toewijding is een gebed om vrede tot Maria, Moeder Gods en Koningin van de Vrede. Op Kerknet kunnen wij de plechtigheid vanaf 17 u volgen. Het gebed van de paus is er ook te vinden.

Graag geven wij u een gebed van toewijding aan het onbevlekt hart van Maria mee.


Gebed

Heilige Moeder van God, Koningin van hemel en aarde!  
Uw onbevlekt hart was altijd in overeenstemming met de wil van de hemelse Vader.

Wij verkiezen u opnieuw tot onze Moeder en Voorspreekster bij de troon van uw goddelijke Zoon.  Neem de onherroepelijke toewijding van ons hart aan, dat nergens veiliger geborgen is dan in uw handen.  Verkrijg voor ons oprecht berouw over onze zonden en alle genaden die wij nodig hebben om eens het eeuwig leven te bezitten.

Onder Uw beschutting en bescherming bidden wij smekend tot U, o heilige Moeder Gods! Versmaadt ons gebed niet in onze nood! O, onbevlekt hart, help ons het gevaar van het kwaad te overwinnen dat zo gemakkelijk in de harten van de mensen wortel schiet.

Van honger en oorlog, bevrijd ons!
Van iedere vorm van oorlog, bevrijd ons!
Van de zonden tegen het leven van de mens, bevrijd ons!
Van iedere ongerechtigheid, bevrijd ons!
Van lichtvaardige overtreding van Gods geboden, bevrijd ons!
Van pogingen in het hart van de mensen zelfs Gods waarheid te verstikken, bevrijd ons!
Van het verlies van het bewustzijn van goed en kwaad, bevrijd ons!
Van de zonden tegen de heilige Geest, bevrijd ons!

Hoor, Moeder van Christus, dit hulpgeroep, waarin het leed van alle mensen naar U opklinkt, het leed van complete volken! Help ons met de kracht van de heilige Geest, alle zonden te overwinnen.

Maria, de gezegende onder de vrouwen, de Moeder van onze Heer Jezus Christus, de Koningin des Hemels. Amen.