Vier eerste-communie-missen op zondag 20 september

De twee eucharistievieringen met eerste communie waren gepland op O.-H.-Hemelvaart 21 mei. Door de lock-down zijn die uitgesteld naar 20 september. Door de beperkende coronamaatregelen in gebouwen voor de erediensten ook nu nog zagen wij ons genoodzaakt de eucharistievieringen met eerste communie opnieuw te splitsen.

Dit heeft uitzonderlijk als gevolg dat er geen mis zal zijn om 11:00, maar wel 4 andere missen met telkens anderhalf uur tussen. De parochianen worden aangeraden naar de zaterdagavondmis te gaan op 19 september om 17:45 in Katelijne-centrum. De overige kerkgangers van de zondag mogen zich verdelen over de vier eerste-communie-missen:

  • 09:00 : Eerste-communie-mis voor school Hagelstein
  • 10:30 : Eerste-communie-mis voor school Wavo (groep A)
  • 12:00 : Eerste-communie-mis voor school Wavo (groep B)
  • 13:30 : Eerste-communie-mis voor school Wavo (groep C)

N.B. Ook zal er op 20 september geen eucharistie zijn om 9:30 in Katelijne-centrum, omdat dan de vormelingen en hun families daar een gebedsdienst hebben met de vernieuwing van de doopbeloften. Wel is er op 19 september om 19:00 een eucharistie in de Elzestraat en op 20 september om 9:30 een eucharistie in de Goede Herder.