Wereldjongerendagen Lissabon 2023

Volgend jaar van 1 tot en met 6 augustus 2023 vinden in Lissabon de Wereldjongerendagen (WJD) plaats. Een unieke gelegenheid voor jongeren van onze parochiezone om er samen aan deel te nemen!

De Wereldjongerendagen? Wat is dat?
Jongeren van over de hele wereld, komen samen om hun geloof te ontdekken, te delen en te vieren. Deze internationale jongerenbijeenkomst wordt om de drie jaar georganiseerd (de eerste keer al in 1984). Voor een volledige historiek van de WJD zie o.a. Wikipedia. In 2016 gingen jongeren uit onze parochie ook al naar de wereldjongerendagen in Krakau. Toen waren er 3 miljoen jongeren aanwezig.

Infoavond
Aanstaande donderdag 8 december willen we in het Diocesaan Pastoraal Centrum te Mechelen alvast de aftrap geven en een eerste inkijk bieden op het programma van deze WJD 2023. We starten om 19:30 met een gebedsmoment. Om 20:00 delen we heel wat info over de voortrajecten en enkele getuigenissen van deelnemers. Aansluitend voorzien we zeker voldoende tijd en ruimte om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen bij een lekker Portugees hapje. We hopen dat ook jij er bij kan zijn.

Meer praktische info vind je op de Kerknet website en kan je bekomen bij Wouter Verlaeckt (+32 499 05 41 64).

Vergelijkbare artikels