Woestijntijd

1. Bij onze parochianen is het nu voldoende bekend dat alle weekend-missen zijn geannuleerd tot en met 3 april 2020. Dit om de verspreiding van het nieuwe Coronavirus tegen te gaan. Ondertussen kan u de vieringen hier online volgen. Momenteel gaan wij er van uit dat er vanaf 4 april terug publieke eucharistievieringen kunnen plaats vinden. Dat zou betekenen dat we de Goede Week en Pasen in normale omstandigheden kunnen vieren. Wij sporen dan ook alle gezonde parochianen sterk aan die Goede Week en Pasen in hun agenda rood te kleuren. We hebben dan immers één en ander in te halen.

2. Ondertussen bidden wij dat, als het God belieft, het Coronavirus snel mag worden ingedijkt en dat het aantal sterfgevallen ten gevolge van dit virus mag beperkt blijven. Wij beseffen dat de vastentijd dit jaar echt een woestijntijd is geworden, een woestijntijd waarvan we niet gedacht hadden die te moeten doorbrengen zonder zondagse eucharistie. Maar deze woestijntijd ontslaat ons er niet van thuis te bidden, het evangelie van de zondag bijvoorbeeld te lezen en er ons over te bezinnen. De lezingen van de zondag worden iedere week in het parochieblad afgedrukt en zijn ook o.a. hier online raadpleegbaar. Ook kunnen wij de soberheid en de solidariteit van de vasten blijven beoefenen. Misschien mogen wij dan met Pasen, samen met de verrijzenis van Jezus, ook de overwinning vieren op het Coronavirus.

3. Mensen die misintenties besteld hadden voor de geannuleerde misvieringen kunnen een nieuwe datum voor die misintentie aanvragen, ofwel op de permanentie van de pastorij, ofwel bij pastoor Karl Abts, ofwel bij Jos Van de Weyngaerdt.

4. Mochten er toch nog snelle evoluties zijn i.v.m. het nieuwe Coronavirus, met eventuele bijkomende maatregelen, dan kan u deze website van onze parochies raadplegen voor recent nieuws over ons kerkelijk leven. Vooral wat de Goede Week betreft en de Paasdagen zullen wij in het gemeenschappelijk nieuws van onze vier parochies u zo snel mogelijk informeren. Noteer en raadpleeg dus regelmatig deze website.

5. Tenslotte willen wij ons medeleven betuigen met alle parochianen die door het uitbreken van het nieuwe Coronavirus meer in afzondering en soms zelfs geïsoleerd moeten leven. Wij groeten jullie heel hartelijk en zijn jullie niet vergeten. Wij blijven met jullie verbonden in geloof en gebed!

Pastoor Karl Abts