100 jaar Nieuwe Kerk, 100 jaar Klokken, 100 jaar Orgel

In het portaal van onze kerk werd een marmeren steen aangebracht naar aanleiding van de heropbouw van onze parochiekerk na de eerste wereldoorlog. Op de gebeitelde tekst in steen lezen we o.a.: “DEZE KERK VERWOEST IN 1914 WERD HEROPGEBOUWD IN DE JAREN ONZES HEREN 1921-1922.”

Ondertussen is dat dus precies 100 jaar geleden en willen wij aan dit eeuwfeest de nodige aandacht schenken. Een eerste stap van het feestjaar 2021-2022 is de openingsviering van zondag 5 september om 11:00. Dan vieren we ieder jaar al de kerkwijding van onze parochiekerk, maar dit jaar krijgt dit een extra feestelijk karakter. Van harte welkom!

Drie evangelische spreuken:

  • God komt dikwijls op bezoek, maar vaak zijn we niet thuis.
  • Een kaars geeft slechts licht als ze opbrandt.
  • God vervult niet al onze wensen, wél al zijn beloften.