Sacramenten

Jezus Christus kunnen we persoonlijk ontmoeten in de sacramenten. Paus Leo de Grote zegt: "Wat er zichtbaar was aan Christus, is overgegaan in de sacramenten." "Christus doet nu nog in de sacramenten, wat Hij deed tijdens zijn aardse leven. In de sacramenten ontmoeten we de heilbrengende Christus, hier en nu. Vooral in de woorden die de symboolhandelingen in de sacramentele vieringen vergezellen, komt dit tot uiting. Hij is het zelf die doopt, die consacreert, die vergiffenis van de zonden schenkt."

Hieronder vindt u een overzicht van de 7 sacramenten. Als u doorklikt op een sacrament vindt u een toelichting over de betekenis ervan en ook praktische informatie voor deelnamen: het doopsel van uw pasgeborene, de eerste communie, de plechtige geloofsbelijdenis en het vormsel, het kerkelijke huwelijk, de ziekenzalving: hetzij individueel thuis, in het ziekenhuis of tijdens een gezamelijke ziekenzalving

Voor verdere inlichtingen kan u ook contact opnemen via de contactpagina.

Doopsel
Vormsel
Eucharistie
1e Communie
Huwelijk
Priesterschap
Biecht
Ziekenzalving
De communie is, samen met het doopsel en het vormsel, een van de drie initiatiesacramenten, waarmee we als leerling van Jezus met Hem verbonden worden...
De ziekenzalving of het heilig oliesel is een van de sacramenten van de Katholieke Kerk en de Kerken, het is een sacrament van Gods Liefde...
Het priesterschap is een sacrament waarbij een (jonge) man de bewuste keuze maakt om ongehuwd door het leven te gaan, om zo zichzelf geheel in...
Door onze kinderen te laten dopen doen wij iets wat Jezus zelf uitdrukkelijk heeft gevraagd. Jezus heeft immers aan zijn apostelen gezegd: "Gaat uit over...
Het vormsel wordt toegediend door de bisschop, of een door hem, voor die gelegenheid, gemachtigd priester. Is het doopsel het sacrament van Pasen(nieuw leven), dan...
De eucharistie is het centrum en hoogtepunt van heel ons christelijk leven, het is het belangrijkste sacrament van de Katholieke Kerk.
De biecht , of het sacrament van boete en verzoening, is het mooie sacrament van de Katholieke Kerk waarbij de priester in Christus' naam zonden...
Het christelijk huwelijk is een levensdurend verbond tussen één man en één vrouw. Door hun wederzijdse ja-woord dienen man en vrouw elkaar het sacrament van...

Vergelijkbare artikels