1e Communie

De communie is, samen met het doopsel en het vormsel, een van de drie initiatiesacramenten, waarmee we als leerling van Jezus met Hem verbonden worden. De eerste communie wordt gewoonlijk ontvangen op de leeftijd van 8 jaar en veronderstelt dat men al gedoopt is.

Betekenis

De eerste communie is eigenlijk een eucharistieviering waarbij de eerste communicanten voor de eerste keer de communie ontvangen. De communie tijdens de eucharistieviering drukt een diepe verbondenheid uit met Jezus Christus, die voor ons Zijn leven heeft gegeven: Zijn eigen lichaam en bloed, onder de gedaanten van brood en wijn.

Praktisch

De eerste communie ontvangen de kinderen in de verschillende parochiekerken, gewoonlijk in de Paastijd. Als voorbereiding op de eerste communie is er groepscatechese door meerdere catechisten op verschillende locaties. Ook nemen de catechesekinderen deel aan enkele eucharistievieringen van onze parochiegemeenschap. Inschrijven kan via dit inschrijvingsformulier.

Vergelijkbare artikels