Ziekenzalving

De ziekenzalving of het heilig oliesel is een van de sacramenten van de Katholieke Kerk en de Kerken, het is een sacrament van Gods Liefde voor de zieke of oudere mens. De ziekenzalving is een teken van God-die-leven-geeft. In de tekenen van handoplegging en zalving met heilige olie toont de Heer zijn liefde die kracht geeft om het lijden te dragen.

Bijbels fundament

Het Bijbels fundament van dit sacrament is gebaseerd op de Brief van Jacobus. De apostel schrijft: "Heeft iemand van u te lijden? Laat hij bidden. Is iemand opgewekt? Laat hij een loflied zingen. Is iemand van u ziek? Laat hij de parochiepriesters roepen; zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam van de Heer. En het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonden heeft begaan, zal het hem vergeven worden. Belijd daarom elkaar uw zonden en bid voor elkaar, opdat u genezing vindt. Het vurig gebed van een rechtvaardige bereikt veel". Jacobus 5,14-16 Het wordt door de priester toegediend aan zieken die in doodsgevaar verkeren; zij worden op het voorhoofd en op de handen gezalfd met speciaal hiervoor gezegende pure olijfolie "Moge onze Heer Jezus Christus door deze heilige zalving en door Zijn liefdevolle barmhartigheid u bijstaan met de genade van Zijn Heilige Geest. Moge Hij u van zonden bevrijden, u heil brengen en verlichting geven".

Praktisch

Voor wie is de Ziekenzalving bestemd? Voor elke mens die lijdt onder een ziekte, een handicap, de ouderdom, de eenzaamheid of angst of voor wie voor een operatie staat... zeker ook ieder boven de 80 jaar komt hiervoor in aanmerking. Ziekenzalving is ook een sacrament van de hele Kerkgemeenschap. Familie, vrienden en kennissen, die de zieke of oudere mens met liefde omringen, worden uitgenodigd om mee te vieren. Na de plechtigheid is het nog even dankbaar nagenieten van een tas koffie met kleine versnaperingen. Verdere inlichtingen kan je vinden bij de leden van Ziekenzorg: Marie Josee Moons en pastoor Hilde Geurts via het contactformulier

Vergelijkbare artikels