Huwelijk

Het christelijk huwelijk is een levensdurend verbond tussen één man en één vrouw. Door hun wederzijdse ja-woord dienen man en vrouw elkaar het sacrament van het huwelijk toe. Zo'n sacramenteel en dus kerkelijk huwelijk kan echter pas geldig gesloten worden als het jawoord wordt uitgesproken voor de pastoor en twee getuigen. Eventueel kan de pastoor een andere priester of diaken delegeren. Door het sacrament van het huwelijk mogen man en vrouw op een bijzondere manier delen in Gods liefde. Er wordt van hen verwacht in liefde elkaar trouw te blijven, een liefdesgemeenschap (gezin) te stichten en kinderen uit Gods hand te aanvaarden.

Huwelijksvoorbereiding

Wil je trouwen voor de Kerk? Van harte gefeliciteerd met deze grote stap in je leven! De kerkgemeenschap wil je graag ondersteunen bij deze keuze. Je kan bij ons terecht voor alles wat je moet weten over de voorbereiding op een kerkelijk huwelijk. We bieden je informatie aan over de verschillende fasen in de voorbereiding, de samenstelling van een huwelijksviering, initiatieven of ontmoetingskansen met andere koppels, nuttige adressen,... Misschien woon je samen en twijfel je nog om al of niet voor de Kerk te trouwen? We geven je graag meer informatie over de eigenheid van een christelijk huwelijk en de betekenis van het huwelijk als 'sacrament'. Of je begeleidt koppels in de voorbereiding op hun huwelijk? Wij bieden graag de nodige ondersteuning en allerhande materiaal: methodieken, werkmappen, boeken en artikels, nuttige adressen,... Wil je kennis maken met talrijke initiatieven, interessante tips en wetenswaardigheden, bezoek dan de pagina's van de diocesane diensten. Daar vind je informatie per bisdom/vicariaat.

Vergelijkbare artikels