Biecht

De biecht, of het sacrament van boete en verzoening, is het mooie sacrament van de Katholieke Kerk waarbij de priester in Christus' naam zonden kan vergeven. Het sacrament van de biecht wordt gebaseerd op de woorden die Jezus Christus heeft gericht tot zijn apostelen op de dag van Zijn Verrijzenis: "Wier zonden gij vergeeft, hun zijn ze vergeven, wier zonden gij niet vergeeft, hun zijn ze niet vergeven." (Joh. 20,23)

Biechtgelegenheid

In onze parochie is er ieder jaar voor Pasen een gemeenschappelijke biechtviering met gelegenheid tot persoonlijke biecht bij een vreemde biechtvader. Ook is er iedere derde donderdag van de maand persoonlijke biechtgelegenheid na de eucharistie van 19:00. Men kan ook altijd langs gaan op de pastorie (dorp 44) voor een biecht of biechtgesprek.

Vergelijkbare artikels