Samana (Ziekenzorg)

Samana CM en dus Samana O.-L.-Vr.-Waver (voorheen Ziekenzorg) is een vereniging van en voor chronisch zieken, zorgbehoevende personen en gezonden, die het voor elkaar opnemen. Een chronische ziekte leidt in onze samenleving dikwijls tot ontmoediging en vereenzaming. Samen met duizenden vrijwilligers wil Samana CM een waaier activiteiten aanbieden om dit sociaal isolement te doorbreken en om langdurig zieken, zorgbehoevende personen en hun mantelzorgers te ondersteunen in het leven met een chronische ziekte. Het empowerment, het weerbaarder maken van chronisch zieke mensen staat centraal.

Aangezien de problematiek van chronisch zieke mensen nog steeds moeizaam wordt gehoord in onze samenleving wil Samana CM samen met langdurig zieke mensen werken aan belangenbehartiging. De behoeften en de noden van langdurig zieke mensen zijn de uitgangspunten bij het realiseren van deze doelstellingen. Zo gebeurt alles in Samana CM in samenspraak en op maat van chronisch zieke mensen. De werking van Samana CM staat of valt met vrijwilligers. Het is dan ook logisch dat Samana CM op de beste wijze werk maakt van hun ondersteuning.

Leven met een chronische ziekte is een uitdaging die heel wat energie vraagt. Van tijd tot tijd hebben ernstig zieke mensen nood aan een bondgenoot die energie, hoop en onvermijdelijke tegenslag deelt. Samana O.-L.-Vr.-Waver biedt dit bondgenootschap aan door middel van een gevarieerde werking waar mensen met een chronische ziekte en gezonde vrijwilligers het voor elkaar opnemen.

Vergelijkbare artikels