Wavers Marialied

1. Sinds eeuwen staat g'hier op een troon, geéérd gevierd, gebeden, Gij die voor ons ten allen tijd een Moeder wilde wezen. 2. Maria die onz' noden kent, en ieders' leed en zorgen. Hou Gij ons aan Uw minnend hart, steeds veilig en geborgen. 3. Ach, help de moeders die hun kroost, hier rond uw beeld'nis scharen, en wil de blije, frisse jeugd, ook lelierein bewaren. 4. Bekeer de zondaars, moeder zoet, aanhoor ons vurig smeken. Wil door uw smart en Jezus bloed, hun zware kluisters breken. 5. Beschut de kerk, bewaar 't geloof, waarvoor ons vad'ren stierven. die door het heilig Kristikruis, de martelkroon verwierven. 6. O, blijf bij ons in 't moeilijk uur van lijden en van sterven, dat geen van ons verloren. Laat elk de hemel erven. Refrein: Wees gegroet, O lieve Vrouwe, Hier bij ons zo teer bemind, Wij beloven houwe trouwe, U en Uw gezegend Kind!

Vergelijkbare artikels