750 jaar kerkgeschiedenis

Wanneer je de parochiekerk binnenwandelt wil een grote herdenkingsplaat, links bij de inkom, even je aandacht trekken naar het verre verleden om het ontstaan van dit toch prachtig kerkgebouw te onthullen. Maar er is meer... Bijgelovige Waveraars getuigden in een legende dat het huidige dorpsplein de voorbestemde plaats moet zijn geweest om er een dorpskerk te bouwen.

Voordien vonden bisschop Rombout uit Mechelen en landsheer Gommarus uit Lier hier een nog onontgonnen terrein om het christelijk geloof te verspreiden. Bladerend in het...
Het hertogendom Brabant behoorde tot het grote Bourgondische Rijk. Wat later zou Mechelen hiervan het middelpunt worden, met Margaretha van Oostenrijk als spilfiguur. De 15e...
De jaren 1572-1580 staan als een der noodlottigste in de geschiedenis aangetekend. Zo verhalen de Mechelse kronieken: Op 4 april werd Mechelen door de calvinisten...
Joseph II was een verlicht despoot (kort samengevat "Alles voor het volk, niets door het volk"). Het verlicht despotisme was in principe bedoeld in het...
Gelijkheid - Broederlijkheid Overal smeulde een geest van opstand tegen de oude sleur van zaken en tegen zoveel ondemocratistische instellingen van Jozef II. Maar toen...
De oude kerk, zoals ze na 1606 was heropgebouwd en in 1785 vergroot, was zoals vele kerken in de omgeving een 'schuurkerk' geworden. Deels vervallen...

Vergelijkbare artikels