Terugblik

Voordien vonden bisschop Rombout uit Mechelen en landsheer Gommarus uit Lier hier een nog onontgonnen terrein om het christelijk geloof te verspreiden. Bladerend in het aartsbisschoppelijk archief te Mechelen ontdekten de geschiedschrijvers van de parochie dat de eerste kerk gebouwd was in 1260. 750 jaar later herkent de parochiegemeenschap deze gebeurtenis als een uitgelezen moment van grote feestvreugde en stille dankbaarheid aan de herinnering van hen die de grondleggers en de latere verkondigers van ons christelijk geloof zijn geworden. Eerste kerk in Romaanse stijl 1260, het tijdstip van de kerkbouw, ongeveer in het midden van de 13e eeuw, viel volop in de bloeiperiode van de hertogen van Brabant Hendrik III en Jan I. Het is mogelijk mede aan de befaamde Berthouts te danken dat hier zulk een prachtige stenen kerk oprees. Deze kerk, in romaanse stijl en basilikale vorm, moet een indrukwekkend rijkelijk gebouw geweest zijn. Het bevestigt dat de dorpsbewoners destijds een zekere welstand hadden. Mogelijk is de parochie heel wat ouder en verving de nieuwe kerk een ander kerkgebouw of kapel. Daarop duidt onder meer het toponiem Kapelhoek in de dorpskern. De romaanse stijl wordt gekenmerkt door: - een kruisvorm als plattegrond, - rustige en duidelijke vormen, - de vormen zijn goed te onderscheiden, - nagenoeg platte daken, - in het midden een zware toren, - kleine ramen, - horizontaal, zwaar (met dikke muren) en laag, - rondboogramen en ton- of koepelgewelven, - gestileerd beeldhouwwerk Bronnen: Jozef Van Rompay: Bijdrage tot de geschiedenis van Onze-Lieve-Vrouw-Waver Mario Baeck: Het neogotisch geheel van Onze-Lieve-Vrouwkerk, raadhuis en pastorie te Onze-Lieve-Vrouw-Waver Jozef Van Rompay-Davidsfonds-Genootschap vzw Onze-Lieve-Vrouw-Waver 2003 Davidsfonds O.-L.-V.-Waver: DFOLVWAVER

Vergelijkbare artikels