Advent: begin van een nieuw kerkelijk jaar

Voorbereiding op Kerstmis.

Nieuw begin: Zondag (ofwel zaterdagavond) zetten wij samen een nieuw kerkelijk jaar in en begint de advent. Het woord ‘advent is afgeleid van het Latijn: Adventus (komst, er aan komen). De Advent betekent dus: God komt naar ons toe. Voor ons is de Advent een tijd van vier weken om ons hart op die komst van God voor te bereiden.

Tweevoudige komst: De advent heeft in de liturgie een dubbel karakter

  1. Het is de voorbereidingstijd op het Kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus in onze mensengeschiedenis.
  2. Eveneens is de advent de periode van verwachting van Jezus’ wederkomst op het einde der tijden, wanneer God alles in allen zal zijn.

Verwachting: In de periode van de Advent worden wij uitgenodigd een grondhouding van verwachting en openheid aan te nemen. Wij maken ons hart klaar om onze Redder te ontvangen en Hem in onze (parochie)gemeenschap opnieuw binnen te laten. De liturgie van de vier adventszondagen wil die grondhouding ondersteunen en week na week gestalte geven.

Meer licht: In de kerk komt er een adventskrans. Daar staan vier kaarsen op. Iedere zondag van de advent wordt er een kaars méér ontstoken. We zien uit naar de komst van Jezus, ‘het Licht der wereld’. Hoe meer kaarsen van de adventskrans branden, hoe meer licht er is, dat wil zeggen hoe dichter Jezus, ‘het Licht’ nabij is.

Bijzondere kleuren: De adventskrans is gemaakt van dennengroen, groen uit de natuur dat de winter trotseert. De priester draagt in deze adventstijd een paars kazuifel. Paars is de kleur van bezinning, boete en bekering. In de advent wordt het ‘Eer aan God’(Gloria) niet gebeden of gezongen. Dit vreugdelied zongen de engelen in Bethlehem bij de geboorte van Jezus. We zingen het in de advent niet, omdat de advent een tijd van inkeer is: zo klinkt het met Kerstmis weer als een nieuw lied voor de geboorte van de Heer.

Waakzaamheid: Het evangelie van de eerste adventszondag benadrukt vooral de tijd van de advent als een periode van wachten op de terugkomst van de Heer. Met grote waakzaamheid en met groot verlangen wachten we op Jezus in de hoop dat Hij ooit alles goed zal maken.

KINDERNEVENDIENST IN DE ADVENT Op de vier adventszondagen is er telkens kindernevendienst tijdens de mis van 11:00 in de kerk van O.L.V.-Waver. Dit geeft de kinderen de kans om week na week meer toe de leven naar het feest van Jezus’ geboorte.