Mis opnieuw via livestream

Vanaf het feest van Christus Koning al zenden we weer via livestream één zondagsmis uit voor onze vier parochies, iedere zondag om 11:00. Dit om tegemoet te komen aan onze zieken en ouderen en opnieuw voor hen die door onderliggende gezondheidsproblemen het raadzamer vinden niet lichamelijk naar de eucharistie te komen. De mis volgen wordt mogelijk dus terug mogelijk via computer, laptop, tablet en zelfs smartphone. Klik op onderstaande afbeelding om naar YouTube te gaan.

Gebed voor de Geestelijke Communie

Mijn Jezus,
ik geloof dat U in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig bent.
Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te verwelkomen.
Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen,
vraag ik van U de genade van de geestelijke communie.
Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader.
Draag mij in Uw Geest, en laat mij nooit van U gescheiden worden.
Amen