Parochiezone en zondagsgemeenschap

Begin januari heeft onze hulpbisschop Mgr. Koen Vanhoutte, samen met zijn staf voor het Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen, zijn beleidsoriëntaties gelanceerd voor de Pastorale Zones en Zondagsgemeenschappen in onze regio’s. Daarbij aansluitend werden hierover twee mooie brochures uitgegeven die stilaan hun weg vinden in onze parochies.

De bedoeling is dat gelovigen uit onze vier parochies eerst kennis maken met deze beleidsoriëntaties en er over nadenken. Daarna kan er samen bekeken worden hoe we met deze brochures aan de slag kunnen. Een eerste samenkomst om hierover van gedachten te wisselen is voorzien op dinsdag 1 juni om 19:30. Vooral worden op die avond parochianen verwacht die nu al actief zijn in catechese of verkondiging, kerkfabriek, parochieploeg, zieken- of armenzorg, liturgie, …

Al deze mensen worden nu reeds uitgenodigd de datum van 1 juni vrij te houden. De avond zal in goede banen worden geleid door de deken van onze regio Dirk De Gendt en een medewerker van ons Vicariaat. Wij wachten nog even om de plaats van samenkomst bekend te maken. Door ‘corona’ zou het immers nog kunnen dat we die avond toch nog online moeten organiseren. Maar wij hopen uiteraard van niet!

Lees ook het document hierover van onze paus Francisus: De vreugde van het Evangelie.