Gebed tot de heilige Geest

Aangemoedigd door wat Jezus ons zegt in het evangelie, bidden we met vertrouwen tot de heilige Geest. Dit kan met het volgende gebed:
 

Kom Heilige Geest,
vervul de harten van Uw gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van Uw Liefde.  

Zend Uw Geest uit
en alles zal herschapen worden.
En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

God, door de verlichting van de Heilige Geest
hebt Gij de harten van Uw gelovigen onderwezen.  
Geef dat wij in diezelfde Geest de ware wijsheid mogen bezitten
en ons altijd over Zijn vertroosting mogen verheugen.  
Door Christus onze Heer. Amen.

 

Lucas 11,5-13

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Stel dat iemand van u een vriend heeft. Midden in de nacht gaat hij naar hem toe en zegt: "Vriend, leen mij drie broden, want een vriend van mij is van een reis bij mij aangekomen en ik heb niets om hem voor te zetten." Zou die ander van binnenuit dan antwoorden: "Val me niet lastig; de deur is al op slot en mijn kinderen en ik liggen in bed; ik kan niet opstaan om het u te geven?" Ik zeg u, als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat hij zijn vriend is, zal hij toch opstaan en hem geven al wat hij nodig heeft, om zijn onbescheiden aandringen. Tot u zeg Ik hetzelfde: Vraagt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en er zal worden opengedaan. Want al wie vraagt verkrijgt; wie zoekt vindt; en voor wie klopt doet men open. Is er soms onder u een vader die aan zijn zoon een steen zal geven, als deze hem om brood vraagt? Of als hij om vis vraagt zal hij hem toch in plaats van vis geen slang geven? Of als hij een ei vraagt zal hij hem toch geen schorpioen geven? Als gij dus – ofschoon ge slecht zijt – goede gaven aan uw kinderen weet te geven, hoeveel te meer zal dan uw Vader in de hemel de heilige Geest geven aan wie Hem erom vragen.

Klik hier voor enkele overwegingen bij dit evangelie