Gebed voor Oekraïne

Vrede

God,
bron van leven voor alle mensen,
die ons allen tot broeders en zusters heeft geschapen,
Het wordt ons koud om het hart
nu Oekraïne het toneel van oorlog en bruut geweld wordt,
en we richten ons in gebed tot U.
Wij bevelen alle mensen in Oekraïne en Rusland bij U aan.
Laat uw vrede in het hart van alle mensen neerdalen,
opdat zij zich openen voor de ander.
Laat de wil tot verzoening
en het verlangen om in vrede met elkaar te leven
de bron zijn van alle denken, spreken en handelen.
Schenk ons uw wijsheid en vrede
zodat wij onze verantwoordelijkheid zien
voor onze samenleving, ons continent en onze wereld,
een wereld waar mensen in vrede en veiligheid moeten kunnen leven,
zonder angst voor de toekomst,
zonder haat jegens de ander.
Laat ons naar het voorbeeld van uw Zoon Jezus
elke kans zien en grijpen
om de ander de hand te reiken en opnieuw te luisteren
naar het verhaal van de ander
en de ander in de ogen te zien.
Laat de regeringsleiders,
die een zware verantwoordelijkheid hebben,
zich inzetten voor vrede en veiligheid voor alle volken.
Moge ons continent Europa
een gemeenschap van landen en naties zijn
die in vrede met elkaar leven.
Maak dat in onze wereld,
waar zoveel mensen op zoveel plaatsen
alleen maar de taal van geweld en haat te horen krijgen,
uw woord de mensenharten raakt
en mensen tot verzoening brengt.
Zo bidden we U in naam van Jezus Christus,
die mens werd om onze wereld vrede te brengen.
Amen.