Opvang vluchtelingen Oekraïne

Dag iedereen,

Zoals u wellicht hebt vernomen zal ook onze gemeente een aantal vluchtelingen opvangen. Daarbij zal men zorgen voor de huisvesting en voor de belangrijkste primaire noden. Omdat mensen meer nodig hebben dan een dak boven hun hoofd en maaltijden, willen we ook vanuit de parochie ons steentje bijdragen. Daarom denken wij er aan om die Oekraïense families regelmatig samen te brengen en hen een gezellige avond aan te bieden met elkaar, terwijl er kinderopvang wordt voorzien. Zo kunnen zij hun zorgen, hun bekommernissen en mogelijk hun verdriet met elkaar delen. Daarnaast willen we regelmatig een nieuwsbrief sturen met daarin een verslag van de activiteiten die we organiseren en concrete vragen naar materialen of naar diensten toe. Tenslotte willen we ook de hulpvragen van de gemeente naar mensen toe verspreiden. 

Om u niet nodeloos lastig te vallen hebben we een formulier opgesteld, waarin u kan aanduiden of u bij één of meerdere van die onderdelen wil worden betrokken. De antwoorden komen toe bij mij en bij Peter De Burghgraeve. Uiteraard worden noch uw gegevens, noch uw antwoorden  doorgegeven aan of gedeeld met anderen, tenzij u bv. ‘ja’ antwoordt op de vraag of u bepaalde diensten wilt leveren aan de gemeente. In dat geval geven wij uw mail-adres door aan de verantwoordelijke van de gemeente, die u dan vrijblijvend zal contacteren.

Ik wil betrokken worden bij de hulpverlening

Uiteraard wordt uw antwoord gerespecteerd, ook als u niet in de mogelijkheid of bereid bent om deel te nemen.

Koen Jacobs
Namens de parochie