KBS

De Katholieke Bijbelstichting (KBS) zet zich in voor de verspreiding van de Bijbel in het Nederlands taalgebied, en voor de bevordering van de liefde voor, omgang met en kennis van de Bijbel als geloofs- en cultuurboek. De Katholieke Bijbelstichting (KBS) onderhoudt sinds vele jaren een bijzondere en intensieve samenwerkingsrelatie met de Vlaamse Bijbelstichting (VBS) in Leuven.

www.bijbel.net

Vergelijkbare artikels