Patroonsfeest Sint-Catharina

De officiële feestdag van de heilige Catharina, de patroonheilige van onze parochie, is volgens de heiligenkalender op 25 november. Dit jaar valt dit op een maandag. Omwille van praktische redenen echter gaan de vieringen van ons patroonsfeest aan deze officiële datum vooraf. We zetten de drie vieringen even op een rijtje:

  • Zaterdag 16 november om 18:00 : Feestelijke eucharistieviering ter ere van de heilige Catharina. Het Sint-Catharinakoor en de Koninklijke Harmonie ‘de verenigde Catharina-vrienden’  zullen dan samen de eucharistie opluisteren. Beide verenigingen vieren daarna hun patrones tijdens een feestmaal. 
  • Vrijdag 22 november om 14:00 : Sint-Catharinaspel in de kerk gebracht door de leerlingen van de Katarinaschool. Dit toneel met zang en muziek over het leven van de heilige Catharina van Alexandrië is zeer mooi en aangrijpend. Het is echt de moeite waard om het te komen bekijken. Iedereen is dan ook van harte welkom: ouders, grootouders en alle parochianen die kunnen.
  • Zondag 24 november vanaf 9:30 : Naar aanleiding van het feest van de heilige Catharina is er in de Sint-Catharinaparochie al vele jaren gedurige aanbidding van het heilig sacrament. Dit jaar zal deze gedurige aanbidding plaatsvinden meten na de zondagsmis van 9:30 tot 15:30. De parochianen wisselen elkaar af zodat in die tijdspanne het Heilig Sacrament niet alleen wordt gelaten. Zondag 24 november om 15:00: Gezongen Lof door het Sint-Catharinakoor met slotzegen van het heilig sacrament om 15:30.