Kalender - Sint-Catharina

De activiteiten van de parochie Sint-Catharina kan u hier raadplegen. Een aangepast overzicht van de activiteiten in andere parochies vindt u in de kalenders van de overeenkomstige parochies. Geef gerust een seintje om bijkomende activiteiten te melden.

woensdag 6 maart om 10:30

ASWOENSDAG
10:30 : VIERING SPECIAAL VOOR KINDEREN in de kerk van O.-L.-Vrouw-Waver.
Mis met verbranding van verdorde palmtakjes en uitreiking van askruisjes.
19:00 : Eucharistie met asoplegging in kerk Sint-Catharina

zondag 17 maart

9:30 : Naamopgave vormelingen

donderdag 18 april

WITTE DONDERDAG
20:00 : Viering van het laatste avondmaal ​in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-Waver opgeluisterd door het Dameskoor ‘Pastorale’. Voetwassing van 12 jonge apostelen.

vrijdag 19 april

GOEDE VRIJDAG
15:00 : Kruisweg
20:00 : Plechtige herdenkingsdienst van Jezus' lijden en dood met uitbeelding van het lijdensverhaal (opgeluisterd door Sint-Catharinakoor)
In de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-Waver

zaterdag 20 april

STILLE ZATERDAG
20:00 : Paaswake in Sint-Catharina kerk Katelijne-centrum met o.a. volwassendoop.

zondag 21 april om 9:30

HOOGFEEST VAN PASEN
Plechtige paaseucharistie in Katelijne centrum

zondag 28 april om 14:00

Beloken Pasen
Extra eucharistie voor leden van KVG.

zaterdag 18 mei 2019

13:00 Eerste communie in Sint-Catharina in 2019

zondag 19 mei vanaf 14:00

Jaarlijkse Hanswijkprocessie. Lees verder.

zondag 26 mei 2019

VORMSELVIERING
9:30 Eucharistie met toediening van het heilig Vormsel aan onze 12-jarigen.
14:00 : Rozenkrans aan de kapel O.-L.-Vrouw van Lourdes aan de Leliestraat

donderdag 30 mei

O.-H.-HEMELVAART 
9:30 : Hoogmis van O.-H.-Hemelvaart

zondag 2 juni

PINKSTEREN
9:30 : Hoogmis van Pinksteren

zondag 16 juni

25 JAAR WIJDING SINT-CATHARINA-KERK
9:30 : Plechtige eucharistie voorgegaan door onze hulpbisschop Mgr. Koen Vanhoutte

donderdag 15 augustus

O.-L.-VROUW TEN HEMELOPNEMING
9:30 : Hoogmis van Maria Hemelvaart

zaterdag 17 tot vrijdag 23 augustus

Deelname Lourdesbedevaart met Kardinaal Jozef De Kesel

zondag 25 augustus

ROZENKRANS
14:00 : Rozenkrans aan de kamel O.-L.-Vrouw van Troost aan de Brede Heide

zondag 8 september 2018 om 9:30

Eucharistie en Processie in Katelijne-centrum.
Het beeld van O.-L.-Vrouw-Waver wordt meegedragen in de processie.
Lees verder.

zondag 29 september

9:30 : Hoogmis voor de herdenking van de slag bij Dorpveld.
Restaurantdagen ‘Herfstweelde’ ten voordele van de parochie

zondag 6 oktober

ROZENKRANS
14:00 : Rozenkrans aan de kapel O.-L.-Vrouw van de Kleine Landeigendom 

vrijdag 1 november om 9:30

Hoogfeest van Allerheiligen in Katelijne-centrum.

zondag 3 november om 18:30

Sint-Hubertus
Mis met zegening van Sint-Hubertusbrood en dierenwijding in Sint-Catharina.
Klik hier om verder te lezen

zaterdag 16 november

PATROONSFEEST PAROCHIE
18:00 : Sint-Catharinaviering met koor en harmonie

Vergelijkbare artikels