Sint-Hubertus: broodwijding en hondenwijding

Op dinsdag 3 november is er de gedachtenis van de heilige bisschop Hubertus tijdens de eucharistie van 18:30 in Katelijne-centrum. Aan het begin van de mis is er ook een hondenzegening. Alle aanwezigen kunnen na de mis een gewijd broodje mee naar huis nemen.

De heilige Hubertus werd geboren uit een vooraanstaand adellijk geslacht en huwde op jonge leeftijd. Zijn vrouw stierf kort na hun huwelijk bij de geboorte van hun eerste kind. Omdat hij met dit verlies niet overweg kon, trok Hubertus zich steeds vaker terug in het bos en zocht in de jacht verstrooiing van zijn gedachten. Volgens de overlevering zag hij op een Goede Vrijdag een hert met een oplichtend kruis tussen het gewei. Dit was voor Hubertus een teken dat hij zijn verdere leven aan God moest geven. Een tijd later ontving hij de priesterwijding en werkte vervolgens in Brabant en in de Ardennen. Hiervoor kreeg hij de naam “Apostel van de Ardennen.”.

Hubertus was in het begin van de achtste eeuw bisschop in Maastricht. Hij vestigde zich in Luik en maakte deze stad tot bisschopszetel en liet de heilige Lambertus naar deze plaats overbrengen. Lambertus was in 705 in Luik vermoord. Hubertus stierf op 30 mei 727 in Tervuren bij Brussel. In het jaar In 825 werden zijn relieken overgebracht naar de huidige stad Saint-Hubert.

De heilige Hubertus is de patroon van de jagers, Hij wordt aanroepen tegen hondenbeten, slangenbeten hondsdolheid en razernij.

Vergelijkbare artikels