Allerheiligen-Allerzielen

Allerheiligen

Het feest van Allerheiligen herinnert eraan dat het doel van ons leven niet de dood is maar het Paradijs! De heiligen, de vrienden van God, verzekeren ons dat deze belofte niet ontgoochelt. Tijdens hun leven op aarde hebben zij namelijk in diepe gemeenschap geleefd met God. Op het gelaat van de kleinsten onder onze broeders en zusters, de meest geminachte, zagen zij het gelaat van God en nu schouwen zij Hem van aangezicht tot aangezicht, in Zijn heerlijke schoonheid. Heiligen zijn geen supermensen en werden niet volmaakt geboren. Zij zijn zoals wij, zoals ieder van ons: het zijn mensen die, voordat zij de glorie van de Hemel bereikten, een normaal leven hebben geleid met zijn vreugde en verdriet, inspanning en hoop. Doch wat heeft hun leven veranderd? Toen zij Gods liefde herkend hadden, zijn zij Hem met heel hun hart gevolgd, onvoorwaardelijk en zonder hypocrisie; zij hebben hun leven ten dienste van de anderen gesteld, zij hebben leed en tegenkanting verdragen zonder te haten, door kwaad met goed te beantwoorden en door vreugde en vrede te verspreiden.(Paus Franciscus)

Allerzielen

Allerzielen is een dag van gebed voor allen die uit dit leven zijn heengegaan en nog niet voor altijd bij de Heer zijn. Daarbij hoort ook een bezoek aan het kerkhof, een traditie die tot op de dag van vandaag op vele plaatsen wordt voortgezet. Het bidden voor de overledenen werd reeds in de 2de eeuw voor Christus gedaan (zie 2 Makk.12,43-45). Men was er toen reeds van overtuigd dat hierdoor de overledenen van hun zonden konden worden vrijgesproken. Ook nu nog houdt de kerk aan de geloofsleer vast dat er een louteringsfase (zgn. vagevuur) bestaat en dat de overleden gelovigen daar door de gelovigen op aarde kunnen worden geholpen. Door het plaatsen van de “gedenkdag van alle overledenen” op 2 november wordt de band van deze herdenking met Allerheiligen beklemtoond.

Eucharistievieringen in groot Sint-Katelijne-Waver

OPGELET: wijziging: maximaal 40 personen vanaf 31 oktobder (zie artikel)

  • Het feest van Allerheiligen wordt in de parochie Sint-Catharina ingezet met de avondmis van 17:45 op zaterdag 31 oktober. De eerste helft van de families van overledenen kunnen al in die mis het kadertje met de naam van hun overledene komen afhalen. Op zondag 1 november om 9:30 is de hoogmis van Allerheiligen. De tweede helft van de families van overledenen kunnen in deze tweede mis het kadertje van hun overleden familielid komen ophalen. In de brief aan de familieleden wordt duidelijk wie in de eerste helft en wie in de tweede helft zit. Prentjes met de namen van de overledenen worden in beide missen uitgedeeld.
  • In de parochie Sint-Augustinus is de vooravondmis van  Allerheiligen op donderdag 31 oktober om 19:00. Ook in die mis worden de prentjes uitgedeeld met de namen van de overleden parochianen sinds Allerzielen vorig jaar. Ook de kruisjes van de overledenen kunnen dan door de families worden afgehaald.
  • In de parochie van de Goede Herder is er geen eucharistie op Allerheiligen. Wel is er op 1 november om 9:30 een gebedsdienst waarbij de overledenen sinds vorig jaar Allerheiligen worden herdacht.  Ook hier kunnen de bidprentjes en de kadertjes met de namen van de overleden parochianen van het afgelopen jaar worden afgehaald.
  • In O.-L.-Vrouw-Waver is de plechtige Hoogmis van het allerheiligenfeest op zondag 1 november om 11:00. Ook op Allerzielen (maandag 2 november om 19:30) is er in O.-L.-Waver een eucharistie. Deze gezongen requiemmis wordt in het bijzonder opgedragen voor de overledenen van het afgelopen jaar en voor de overleden parochiepriesters. De gedachtenisprentjes en de kruisjes van die overledenen kunnen na die mis worden afgehaald.

Vergelijkbare artikels