Jaar van Sint-Jozef

Op 8 december heeft Paus Franciscus een nieuwe apostolische brief uitgevaardigd met als titel ‘Patris corde’, d.w.z. ‘met het hart van een vader’. In deze brief kondigt de paus officieel een jaar aan ter ere van de heilige Jozef en hij herinnert er ons aan dat Sint-Jozef 150 jaar geleden door paus Pius IX werd uitgeroepen tot patroon van de Kerk.

In zijn brief beveelt de paus de Heilige Jozef aan als een bijzonder rolmodel voor katholieken en als een gids in deze moeilijke tijden. Tegelijkertijd looft de paus de heilige, net zoals zovele stille en onbekende helden in deze coronapandemie, als een rolmodel van creatieve moed en bescheidenheid.

De paus schrijft dat de huidige coronapandemie het uitzonderlijke belang heeft duidelijk gemaakt van mensen, die elke dag opnieuw veel geduld en grote hoop tonen en proberen geen paniek te zaaien, maar een groot gevoel van verantwoordelijkheid hebben. Daarbij spreekt hij zijn bijzondere waardering uit voor ouders, grootouders, leerkrachten, artsen, verpleegkundigen, supermarktmedewerkers, schoonmakers, verzorgers, transporteurs, ordehandhavers, vrijwilligers, priesters, religieuzen en vele, vele anderen, die begrepen hebben dat niemand ‘alleen’ kan worden gered.

Jozef was een buitengewone figuur, maar tegelijk staat hij zo dicht bij elk van ons. In Patris corde merkt de paus op dat de katholieke Kerk en het kerkelijke leergezag zich, op Maria na, met geen enkele andere heilige zo sterk heeft beziggehouden als met de Heilige Jozef. Paus Pius IX riep hem op 8 december 1870 uit tot universele beschermheer van de Kerk. Leo XIII (1878-1903) beklemtoonde de relatie van deze timmerman met de wereld van de arbeid en paus Pius XII zou hem in 1955 uitroepen tot patroon van de arbeiders. Bovendien is hij het universele rolmodel voor alle vaders, omdat hij ons duidelijk maakt dat men geen vader wordt door een kind ter wereld te brengen, maar door voor dat kind op een verantwoorde manier te zorgen en het te begeleiden in zijn belangrijkste levensmomenten. Jozef is ook een voorbeeld van zuiverheid, omdat hij nooit een ander dan Maria heeft willen begeren en liefhebben. Hij nodigt ons uit om anderen te verwelkomen, zonder uitsluiting, zoals ze zijn, met een bijzondere voorkeur voor de zwakken. Slechts tederheid, zoals die van Jozef, zal ons redden van de boosheid, die alleen oog heeft voor de zwakheden, terwijl de barmhartige Vader ons ondanks onze gebreken tegemoetkomt, ons herstelt in onze waardigheid en ons opnieuw op weg doet gaan. Te midden van de stormen van het leven leren wij dat wij niet bang moeten zijn om het roer van onze boot aan God over te laten.

Feest van Sint-Jozef 
In dit jaar van de heilige Jozef past het dat wij hem op regelmatige basis eren en zijn voorspraak inroepen. De maand maart is sowieso ieder jaar de maand ter ere van de heilige Jozef. Het feest van Sint-Jozef op vrijdag 19 maart mag dus zeker niet onopgemerkt voorbijgaan. Daarom zullen er op die dag twee eucharistievieringen zijn: één om 18:30 in de kerk van Sint-Catharina, een tweede om 20:00 in O.-L.-Vrouw-Waver.

Bij het opmaken van deze mededeling is nog de regel van “15 personen + kinderen tot 12 jaar” van toepassing. Daarom vragen wij voor deze eucharistievieringen ook op voorhand in te schrijven, in de hoop dat in iedere eucharistie minstens 15 personen aanwezig zullen zijn. Mochten er tegen 19 maart meer mensen naar de kerk mogen komen, zal het liturgisch feest van Sint-Jozef meer uitgebreid kunnen gevierd worden.