Veertigdagentijd

De woensdag in de zevende week vóór Pasen is het Aswoensdag (op 14 februari). Dan begint in de kerk de vastentijd ofwel de veertigdagentijd. De vastentijd is de voorbereidingstijd op Pasen zoals de advent de voorbereidingstijd was op Kerstmis. De vastentijd duurt ongeveer veertig dagen. Het volk van Israël trok veertig jaren door de woestijn na de uittocht uit Egypte. Het volk leerde in die 40 jaren alleen op God te vertrouwen. Ook van Jezus wordt in het evangelie meegedeeld dat hij 40 dagen vastte in de woestijn.

In de veertigdagentijd van Jezus in de woestijn werd Jezus tot drie maal toe bekoord het kwade te doen: 1) afgoden te dienen. 2) buigen voor de macht van de Satan 3) alleen bezig te zijn met eten en drinken. Jezus heeft aan die verleidingen weerstaan. In de bijbel is het getal 40 een getal geworden van geestelijke rijpheid, een periode waarin men ertoe komt beter God te dienen.

Omdat de vastentijd een tijd van boete is, wordt in de eucharistievieringen van de vasten het blijde “Eer aan God(Gloria) en het “Alleluia” niet gezongen of gezegd. De priester draagt een paars kazuifel, want paars is de kleur van inkeer en boete.

BETEKENIS VAN ASWOENSDAG

De naam “Aswoensdag” verwijst naar het gebruik in de kerk om op die dag de mensen een askruisje te geven op het voorhoofd. Wat is hiervan de betekenis?

  1. In vroegere tijden was het de gewoonte dat mensen als teken van hun spijt over hun verkeerde daden as op hun hoofd lieten strooien. Het wilde zeggen dat zij boete wilden doen voor hun zonden. De uitdrukking ‘in zak en as zitten’ verwijst nog naar deze gewoonte. Zo willen wij als christenen de vastentijd ingaan als een tijd van boete. Wij willen nadenken over wat verkeerd was en we willen ons voornemen het voortaan beter te doen. Het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening wordt dan ook ten zeerste aanbevolen.
  2. Verbranding en as verwijst ook naar de dood. Wat verbrand is leeft niet meer. Ook ons lichaam zal eens tot stof en as vergaan. In de vastentijd denken we er dus ook over na dat wij hier op aarde niet voor altijd zullen leven. Alles wat wij zien gaat voorbij, en daarom willen wij onze aandacht in de veertigdagentijd ook vestigen op wat niet voorbijgaat. En dat is uiteindelijk God zelf.
  3. De symboliek van as wordt in de kerk ook gebruikt omdat as op een verbrande akker na een flinke regenbui de grond weer vruchtbaar maakt. Zo verwijst het ontvangen van het askruisje ook naar ons geloof in het eeuwig leven. Na de dood komt er nieuw leven of een nieuwe vruchtbare tijd. Dat de as in de vorm van een kruisje op ons hoofd wordt gestrooid betekent dat wij juist door de kruisdood van Jezus gered zijn om eeuwig te leven. Maar om dat te vieren moeten we tot Pasen wachten, het feest van Jezus’ verrijzenis

VASTEN IN DE PRAKTIJK

In de katholieke kerk wordt veel ruimte gelaten voor een persoonlijk invulling van de vasten. Iedereen kan iets doen wat zin heeft om de harmonie met zichzelf, de naaste en God te herstellen: vechten tegen bepaalde verslavingen, een sobere levensstijl, meer liefde tot de naaste, trouwere aandacht voor gebed en voor het sacrament van de eucharistie. Ook is de vasten een tijd van solidariteit met hen, die in nood zijn: sommige uitgaven beperken of uitstellen om te kunnen delen met hen, die honger lijden.

Bij al deze zaken, die we persoonlijk kunnen kiezen en beslissen zijn er slechts een paar dingen, die de kerk uitdrukkelijk van ons vraagt: op Aswoensdag en Goede Vrijdag slechts één volle maaltijd gebruiken (voor gezonde mensen tussen 18 en 65 jaar). Aan kinderen kan gevraagd worden alleen tijdens de maaltijden te eten en daarnaast niets van snoep of iets dergelijks te gebruiken.

WANNEER JE BIDT…
Gebed vanuit het evangelie van Aswoensdag

Vader van alle mensen
die in het verborgene ziet,
die ons hart en onze nieren doorgrondt,
wij vragen U bij het begin van deze Veertigdagentijd:
help ons dag na dag onze binnenkamer in te gaan
om U daar te ontmoeten in de stilte.
U weet toch wat er in ons omgaat.
Vorm daar ons hart, opdat het barmhartiger zal worden
zoals U barmhartig bent.
En maak ons eerlijk en zuiver, tot op de graat
opdat ons vasten gebeurt voor U
en niet voor het oog van de mensen. Amen.

MISSEN OP ASWOENSDAG

Er zijn op Aswoensdag drie eucharistievieringen met asoplegging in onze parochiezone: om 10:30 in O.-L.-Vrouw-Waver, om 18:30 in Katelijne-centrum en Goede Herder.

Vergelijkbare artikels