Veertigdagentijd

De woensdag in de zevende week vóór Pasen is het Aswoensdag (op 6 maart). Dan begint in de kerk de vastentijd ofwel de veertigdagentijd. De vastentijd is de voorbereidingstijd op Pasen zoals de advent de voorbereidingstijd was op Kerstmis. De vastentijd duurt ongeveer veertig dagen. Het volk van Israël trok veertig jaren door de woestijn na de uittocht uit Egypte. Het volk leerde in die 40 jaren alleen op God te vertrouwen. Ook van Jezus wordt in het evangelie meegedeeld dat hij 40 dagen vastte in de woestijn.

In de veertigdagentijd van Jezus in de woestijn werd Jezus tot drie maal toe bekoord het kwade te doen: 1) afgoden te dienen. 2) buigen voor de macht van de Satan 3) alleen bezig te zijn met eten en drinken. Jezus heeft aan die verleidingen weerstaan. In de bijbel is het getal 40 een getal geworden van geestelijke rijpheid, een periode waarin men ertoe komt beter God te dienen.

Omdat de vastentijd een tijd van boete is, wordt in de eucharistievieringen van de vasten het blijde “Eer aan God(Gloria) en het “Alleluia” niet gezongen of gezegd. De priester draagt een paars kazuifel, want paars is de kleur van inkeer en boete.

BETEKENIS VAN ASWOENSDAG

De naam “Aswoensdag” verwijst naar het gebruik in de kerk om op die dag de mensen een askruisje te geven op het voorhoofd. Wat is hiervan de betekenis?

  1. In vroegere tijden was het op verschillende plaatsen de gewoonte dat mensen als teken van hun spijt over hun verkeerde daden as op hun hoofd lieten strooien. Het wilde zeggen dat zij boete wilden doen voor hun zonden. De uitdrukking ‘in zak en as zitten’ verwijst nog naar deze gewoonte. Zo willen wij als christenen met Aswoensdag de vastentijd ingaan als een boetetijd. Wij willen eens nadenken over wat verkeerd was en we willen ons voornemen het voortaan beter te doen. Het ontvangen van de vergeving in het sacrament van de biecht wordt dan ook in de vastentijd ( vooral tijdens dit heilig jaar)ten zeerste aanbevolen.
  2. Verbranding en as verwijst ook naar de dood. Wat verbrand is leeft niet meer. Ook het lichaam van iedere mens zal eens tot stof of as vergaan. In de vastentijd denken wij er dus ook over na dat wij hier op aarde niet voor altijd zullen blijven leven. Alles wat wij hier zien gaat voorbij en daarom willen wij onze aandacht in de veertigdagentijd ook vestigen op wat niet voorbijgaat: en dat is uiteindelijk God zelf. Een askruisje ontvangen wil dus zeggen dat je de dingen om je heen die je kan zien en voelen minder belangrijk wilt vinden dan God.
  3. Om weiland of steppeland vruchtbaar te maken gebeurt het hier en daar nog steeds dat al het droge gras en de kleine takken in brand worden gestoken. In het begin is die grond dan heel kaal en groeit er niets meer op. Maar de as zorgt juist voor een goede bodem zodat na een regenvlaag alles weer kan ontkiemen en groeien. Zo verwijst het ontvangen van een askruisje ook naar ons geloof in het eeuwig leven. Na de dood komt er nieuw leven of een nieuwe vruchtbare tijd. Dat de as in de vorm van een kruisje op ons hoofd wordt gestrooid betekent dat wij juist door de kruisdood van Jezus gered zijn om eeuwig te leven. Maar om dat te vieren moeten we tot Pasen wachten, het feest van Jezus’ verrijzenis.

Aswoensdag en Goede Vrijdag zijn verplichte vasten- en onthoudingsdagen. Volwassenen tussen 18 en 60 jaar gebruiken die dag slechts één volle maaltijd. Kinderen en jongeren leggen zich een ander boetewerk op: bijvoorbeeld een dagje geen snoep, een dagje geen TV of internet. Ook bejaarden kunnen nog verstervingen doen om het hart te zuiveren en de geest beter op God en de naaste te richten.

MISSEN OP ASWOENSDAG

In de kerk van O.-L.-Vrouw-Waver is de mis van Aswoensdag 6 maart om 10:30 in de voormiddag. Aan de kinderen of de begeleidende ouders en grootouders wordt gevraagd een verdord palmtakje van vorig jaar palmzondag mee te brengen. Ook in de kerk zijn er dorre palmtakjes ter beschikking. De kinderen mogen zo’n dor palmtakje vooraan in de kerk in een kleine vuurpot komen werpen om het tot as te zien verbranden.

Wie in die voormiddag, bijvoorbeeld omwille van werk, niet naar de kerk kan komen op Aswoensdag, kan ook naar de eucharistie met asoplegging gaan van 19:00 in Katelijne-centrum.

Vergelijkbare artikels