Contact - Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Contactpersonen van Onze-Lieve-Vrouw Waver en hun online contactformulier.

Pastoor Karl Abts

Opgelet: NIET voor huur parochiezaal

015 75 53 48 - 0478 44 46 57
Dorp 44, 2861 Onze Lieve-Vrouw-Waver

contactformulie

Pastoor Karl Abts werd geboren in 1965 en werd priester gewijd in 1992. Hij studeerde liturgiegeschiedenis en behaalde een licentiaat in de theologie. Hij is de verantwoordelijke priester voor de parochies van de gemeente Sint-Katelijne-Waver.

Contact Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Parochieteam
Els Tillemans, voorzitter
Marie-Josée Moons
Christiane Bernaerts
Van Hoof Chris

Contactformulier

Huur parochiezaal
Eelen Leo
0477 56 33 29

Contactformulier

Vormselcatechese
Annemie Bruystens
Stefaan Truijen
Kristien Huysmans
Patrick Vandeputte

Contactformulier

Catechese 1ste communie
Yannick De Smedt

Contactformulier

Leiding Wapaje
Cannaerts Margaux, Blauwenhoek 55, 1840 Londerzeel
Fabri Kristien, Leemstraat 37
Istas Egon, Nindsebaan 52, 3140 Keerbergen (0497/16.79.75)
Istas Beau, Nindsebaan 52, 3140 Keerbergen
Mertens Osas, Dorp 26B
Mertens Toria, Dorp 26B
De Haes Lynn, Molenstraat 47 (0478/23.03.00)
Truijen Michiel, Molenlei 4b.
Van Laer Jasmine, Kegelslei 7
Pastoor Abts Karl, Dorp 44

Contactformulier

Samana (Ziekenzorg)
Voorzitter: Eelen  Leo, Berlaarbaan 357, 2861 O.-L.-V.-Waver, 015 75 58 51
Verantwoordelijke Administratie: Van Hoof Chris, Dijk 32 A bus 1, 2861 O.-L.-V.-Waver, 0499 18 97 55
Verantwoordelijke Financies: Moons Marie Josée Dorp 4, 2861 O.-L.-V;-Waver, 015 75 29 70
Verantwoordelijke Huisbezoek: Moons  Marie Josée, Dorp 4, 2861 O.-L.-V.-Waver, 015 75 29 70

Permanentie op de pastorij (Dorp 44)
Voor het bestellen van misintenties, abonnement parochieblad...
Maandag tussen 10:00 en 12:00 bij Chris Van Hoof
Donderdag tussen 14:00 en 15:00 bij Els Tillemans

Voor inwoners van de wijk Hagelstein
Voor het bestellen van misintenties in de kerk van O.-L.-Vrouw-Waver of Sint-Catharina Centrum, voor vragen i.v.m. de Lourdesgrot in de Rozenlaan enz. kan u thuis terecht bij Jos Van de Weyngaerdt, Berlaarbaan 223 Sint-Katelijne-Waver. 015/55.17.08.

Parochieraad
​Johan Ronsmans, voorzitter - contactformulier
Patrick Weckesser, secretaris Leo Eelen, penningmeester

Parochieteam
Voorzitter kerkfabriekJan Vander Kuylen, Hogerheide 18, 2860 Sint-Katelijne-Waver, 015 55 23 19 - 0476 43 33 69
Parochiesecretariaat: 015 55 44 54 (met antwoordapparaat)
Parochiezaal huren: Mevrouw Els Maes (er zijn maandelijks 2 zitdagen op dinsdagavond) - 015/554157

contactformulier

Catechese
Jan Van Gelder, Kasteellaan 26, 2860 Sint-Katelijne-Waver, 0474 68 03 96 na 19:00

contactformulier

Uitvaarten
Luc Fossé, Berkelei 97, 2861 Sint-Katelijne-Waver, 015 55 20 79

contactformulier

Vincentiusvereniging
Mimi Truyts, Berkelei 97, 2860 Sint-Katelijne-Waver, 015 55 20 79
Karen Breugelmans, Grote Nieuwedijkstraat 202, 2800 Mechelen, 015 34 31 93
Luigarde Geens, Brouwerijstraat 16, 2860 Sint-Katelijne-Waver, 015 51 61 89
Eric Janssens, Valkstraat 25, 2800 Sint-Katelijne-Waver, 015 55 41 14
Gerda Van de Poel, Leuvensebaan 2 bus 202, 2580
Putte, 015 55 72 05 Veerle Wiercx, Lindestraat 37, 2800 Mechelen, 015 55 69 21

Koster en kerkgebouw
Paula Verbergt
Hoge Velden 86, 2860 Sint-Katelijne-Waver
015 63 00 16 of 0468 24 69 09

contactformulier

Abonnement Kerk & Leven
Mark Christien
Merelstraat 35, 2860 Sint-Katelijne-Waver
015 20 26 68

contactformulier

Catechese
Nele Huveneers
Kati Stroobants

contactformulier

Voor misintenties en andere vragen kan u altijd terecht op de permanentie van de pastorij Elzestraat (Clemenceaustraat 109), iedere zaterdag na de mis van 19:00 en op de eerste woensdag van de maand van 10:30 tot 11:30.

Diaken Koen Jacobs
Lambertusstraat 1, 2860 Sint-Katelijne-Waver
0497 68 37 09

contactformulier

Parochiezaal huren
De heer Jef Michiels - 0477/888758

contactformulier

Vergelijkbare artikels