Lichtmis - Kinderzegen

Vóór de geboorte van Jezus kondigden herauten van de Romeinse keizer in Palestina af dat iedereen zich naar zijn geboortestad moest begeven om zich te laten inschrijven. Jozef en Maria hebben dit gedaan en zo komt het dat Jezus in Bethlehem werd geboren. Korte tijd later zijn Maria en Jozef voor koning Herodes naar Egypte op de vlucht gegaan. Bij hun terugkeer uit Egypte vestigden zij zich te Nazareth.

Eenmaal in Nazareth wacht Maria en Jozef een nieuwe opdracht. Volgens de wet van Mozes moeten zij het kind Jezus in de tempel aan God opdragen. En zo gebeurt het ook. Maria en Jozef brengen hun eerstgeborene naar de tempel en daar aangekomen  ontmoeten zij de oude Simeon. Deze spreekt over Jezus een zegen uit. Dit gebeuren vieren wij op één of andere manier in al onze parochies van onze parochiezone.

O.-L.-Vrouw-Waver

Op  vrijdag 1 februari om 19:00 is de eucharistie van Lichtmis in de kerk van O.-L.-Vrouw-Waver. De eucharistie wordt opgeluisterd door het koor ‘Pastorale’. Eerst kunnen de ouders met dopelingen en daarna alle kinderen bij één van de priesters persoonlijk de kinderzegen ontvangen. Na de mis zijn alle kinderen van harte welkom in de pastorie, die voor de gelegenheid weer wordt omgebouwd tot een pannenkoekenhuisje. Want met lichtmis is geen vrouw zo arm, of zij maakt haar panneke warm!

Sint-Catharina

Op  zaterdag 2 februari om 18:00 is de eucharistie van Lichtmis in de kerk van Sint-Catharina. We beginnen in de kerk met de kaarsenwijding en maken dan vanuit de kerk met de misdienaars, het koor, de vormelingen en alle ‘mobiele’ gelovigen een ‘kaarsjesprocessie rond de kerk’. Tijdens de omhaling vragen we een bijdrage voor de kaars met het windkampje. Na de homilie kunnen alle aanwezige kinderen naar voor komen of naar voor gebracht worden voor de kinderzegen, bij de priester of de diaken. De dopelingen sinds Lichtmis vorig jaar worden persoonlijk uitgenodigd en hartelijk welkom geheten. Zij krijgen hun doopkadertje na de mis mee naar huis.

Goede Herder

Op zondag 3 februari om 9:30 is de viering van Lichtmis in de kerk van de Goede Herder. De intredeprocessie met een aantal misdienaars en vormelingen vormt de kaarsjesprocessie van Maria Lichtmis. De viering begint dus achteraan in de kerk. Ook hier worden de dopelingen sinds lichtmis vorig jaar van harte uitgenodigd. Zij mogen apart naar voor worden gebracht voor de kinderzegen. Na de mis hebben de vormelingen van Sint-Augustinus en de Goede Herder nog catechese in de parochiezaal. Aldaar zullen zij, zoals de traditie het wil, ook een lekkere pannenkoek kunnen eten. Want met Lichtmis is geen vrouw zo arm, of ze maakt haar panneke warm.

Sint-Augustinus

De wekelijks zaterdagavondmis van de Sint-Augustinuskerk in de Elzestraat valt precies op het hoogfeest van Jezus’ opdracht in de tempel of Maria Lichtmis. De ouders die sinds lichtmis vorig jaar een kindje hebben laten dopen worden dus heel bijzonder uitgenodigd om op zaterdag 2 februari om 19:00 met hun kindje naar de kerk te komen. De zgn. doopsteentjes met de namen van de dopelingen zullen hen die avond overhandigd worden.

Vergelijkbare artikels