Lichtmis - Kinderzegen

Feest van de opdracht van Jezus in de tempel

Vóór de geboorte van Jezus kondigden herauten van de Romeinse keizer in Palestina af dat iedereen zich naar zijn geboortestad moest begeven om zich te laten inschrijven. Jozef en Maria hebben dit gedaan en zo komt het dat Jezus in Bethlehem werd geboren. Korte tijd later zijn Maria en Jozef voor koning Herodes naar Egypte op de vlucht gegaan. Bij hun terugkeer uit Egypte vestigden zij zich te Nazareth.

Eenmaal in Nazareth wacht Maria en Jozef een nieuwe opdracht. Volgens de wet van Mozes moeten zij het kind Jezus in de tempel aan God opdragen. En zo gebeurt het ook. Maria en Jozef brengen hun eerstgeborene naar de tempel en daar aangekomen  ontmoeten zij de oude Simeon. Deze spreekt over Jezus een zegen uit. Dit gebeuren vieren wij op één of andere manier in al onze parochies van onze parochiezone.

In al onze parochies wordt aandacht geschonken aan het hoogfeest van Maria Lichtmis, ofwel het feest van Jezus’ opdracht in de tempel. Dit jaar valt Lichtmis op een donderdag. Daarom geven we nu al een overzicht van hoe het feest in de verschillende parochies wordt gevierd.

Sint-Catharina
In de Sint-Catharinaparochie wordt het feest van Maria Lichtmis gevierd op vrijdag 2 februari om 18:30. In deze viering worden de dopelingen van het afgelopen jaar uitgenodigd, maar ook de eerste communicanten. Zij ontvangen de persoonlijke kinderzegen. De vormelingen echter worden al verwacht om 18:15, want zij houden samen met de catechisten en andere gelovigen eerst een kaarsjesprocessie rond de kerk. De kaarsjesprocessie begint met de kaarsenwijding in de kerk om 18:15. Wie deelneemt aan de kaarsjesprocessie komt dus zeker al tegen 18:15.

O.-L.-Vrouw-Waver
In O.-L.-Vrouw-Waver wordt de eucharistie van Lichtmis gevierd op vrijdag 2 februari om 18:30 en begint met de kaarsenwijding en de kaarsjesprocessie door misdienaars en eerste communicanten. Na het evangelie kunnen eerst de ouders met dopelingen en daarna alle kinderen de kinderzegen ontvangen. Bij de beeldjes van de dopelingen sinds lichtmis vorig jaar, wordt door de vormelingen een lichtje neergezet. Na de mis zijn alle kinderen van harte welkom in de pastorie, die voor de gelegenheid weer wordt omgebouwd tot een pannenkoekenhuisje.

Goede Herder en Sint-Augustinus
In de parochies van de Goede Herder en Sint-Augustinus worden de ouders van de dopelingen van het afgelopen jaar uitgenodigd voor de eucharistie op zondag.

Vergelijkbare artikels