Palmzondag

Zondag 2 april herdenken we hoe Jezus met palmtakken werd toegejuicht toen Hij, zittend op een ezelsveulen, de stad Jeruzalem binnenreed. Dit gebeuren toont enerzijds dat de inwoners van Jeruzalem Jezus als Messias erkenden. Anderzijds zou Jeruzalem toch spoedig ook de stad van Jezus’ lijden worden. Deze dubbelzinnigheid komt opnieuw aan bod in de liturgie van Palmzondag: we doen een palmprocessie en zingen ‘hosanna’, maar we beluisteren ook het lijdensverhaal.

Tijdens de eucharistie om 9:25 in Sint-Katelijne is er palmwijding en een kleine palmprocessie. De viering wordt opgeluisterd door het Sint-Catharinakoor. 

De eucharistie om 11:00 in Waver wordt zondag speciaal verzorgd door 'Samana' en opgeluisterd door het gemengd koor ‘Pastorale’. De kinderen van de eerste communie zorgen voor een Palmprocessie. Wij verwelkomen dan in de kerk heel graag onze zieke en bejaarde parochianen.

Op zaterdagavond 1 april om 18:30 is in Waver ook een eucharistie met Palmwijding. Na iedere eucharistie van het komend weekend kan een gewijd palmtakje mee naar huis worden genomen. Thuis kan het op een kruisbeeld worden gestoken of op een andere plaats worden bewaard. Het gewijd palmtakje smeekt Gods bescherming af over ons huis en is een teken van onze christelijke hoop.

Sint-Augustinus Elzestraat
Zaterdag 1 april om 18:30 : Gebedsviering vooravond Palmzondag (gewijde palmtakken te verkrijgen)

Goede Herder
Palmzondag 2 april 09:30 : Eucharistie met Palmwijding

Download hier de paasfolder 2023 voor Katelijne-centrum en O.-L.-Vrouw-Waver

Download hier de paasfolder 2023 voor Goede Herder en Sint-Augustinus

 

Intocht in Jeruzalem

Door de oude profeten was voorspeld dat de Messias, als nederige dienaar van zijn volk, de stad Jeruzalem niet op een paard maar op een ezel zou binnenrijden. Wanneer Jezus dan Jeruzalem binnenrijdt op een jong ezelsveulen, herkennen de mensen in Hem de Messias. Zij zijn blij en juichen Hem toe met palmtakken in de hand. Als herinnering aan deze gebeurtenis vieren wij palmzondag. Kom naar één van de missen en neem een gewijd palmtakje mee naar huis.

Vergelijkbare artikels