Tombola vervangt parochiefeesten!

Dit jaar geen 65ste PAROCHIEFEESTEN in Onze-Lieve-Vrouw-Waver maar wel een tombola met mooie prijzen!

Parochiefeesten en corona

Beste parochianen,

Velen onder u weten dat onze parochie een achttal jaren geleden een aanzienlijke lening heeft aangegaan, nodig voor de opwaardering van onze parochiezaal. 

Voor de afbetaling van deze lening konden wij elk jaar op u beroep doen, o.a. door de aankoop van tombolalotjes, uw deelname aan onze jaarlijkse bingo of uw talrijke aanwezigheid op onze Ketelfeesten of Parochiefeesten. Wij houden er persoonlijk aan u allen hiervoor hartelijk te danken, en vooral ook onze verenigingen die deze feesten door hun onbaatzuchtige hulp mee mogelijk maakten. 

Dit jaar krijgen we af te rekenen met het coronavirus. Het is een bijzondere en vooral geen gemakkelijke tijd en vele families worden hierdoor ook financieel getroffen.

Door alle annuleringen van onze parochiezaal voelen wij evenzeer het financieel effect van deze gezondheidscrisis. Dit juist nu er een belangrijke investering werd gedaan, juist voor de lockdown, door de aankoop van nieuw bestek en door de vervanging van het volledige eet- en koffieservies. 

Tombola

Onlangs werd de beslissing genomen dit jaar geen bingo en mosselfeest te organiseren omdat we de coronavoorschriften hiervoor niet kunnen verwezenlijken. Toch zouden wij nogmaals een beroep willen doen op uw gulheid door middel van een bijdrage op de bankrekening van onze parochiezaal BE61 2300 1221 2017 met als vermelding "aankoop tombolaloten".

Voor elke 10 EUR die wij van u mogen ontvangen wordt dan een tombolabiljet toegekend, waarbij toch wel een aantal zeer mooie prijzen kunnen gewonnen worden, onder meer steelstofzuiger, Karcher raamreiniger, accu boormachine, blender en skwinkelbon. Na de trekking op 22/9 zal de uitslag van deze tombola bekendgemaakt worden via de gebruikelijke weg: parochieblad, website van de parochie, in de kerk.

Wij hopen, beste mensen, dat u begrip kan opbrengen voor deze bijzondere actie en wij wensen u nu al van harte te danken voor uw gulle bijdrage.

Met vriendelijke groeten,
Het zaalcomité,

Pastoor Karl, Leo, Chris, Paul, Rita, Chris, Marie Josée en Gerda

Vergelijkbare artikels