Waver kermis

Op de eerste zondag van de maand september is het in O.-L.-Vrouw-Waver kermis, met reeds een jaarmarkt en rommelmarkt op de dag voordien. Deze activiteiten hangen samen met de viering van het kerkwijdingsfeest van onze parochiekerk, nu reeds 759 jaar geleden. Sinds mensenheugenis wordt dit feest gevierd op de zondag vóór het feest van Maria Geboorte (8 september), wat dus in de praktijk altijd de eerste zondag van september is.

Op Waver Kermis 1 september in de hoogmis van 11:00 nodigen wij daarom alle parochianen uit de kerkwijding van onze parochiekerk te komen gedenken en vieren. Het is een uitstekend moment om na de vakantie, en aan het begin van het nieuwe schooljaar, terug thuis te komen in het Huis dat in onze parochie aan God is toegewijd.  De hoogmis van 11:00 wordt tevens opgedragen voor alle overleden parochianen.

Vergelijkbare artikels