Maria ten hemel opgenomen

Patroonsfeest parochie 

  • Het hoogfeest van de Tenhemelopneming van Maria, tevens het patroonsfeest van onze parochie, proberen we ieder jaar met gepaste luister te vieren. Daarom zal de plechtige openluchtmis op zaterdag 15 augustus om 11:00 opgeluisterd worden door Greet Liekens.
  • Moeders voor Maria: Omdat wij de Mariamaand niet echt hebben kunnen vieren vragen wij nu op dit Mariafeest dat moeders een bloem zouden meebrengen voor de Moeder Gods Maria. Deze bloemen zullen dienen om het beeld van O.-L.-Vrouw-Waver te versieren tijdens de tweede helft van de maand augustus.

Door de coronamaatregelen gaat de ‘openluchtmis’ uiteindelijk dan toch door in de Kerk zelf.

Geloofsmysterie Maria Tenhemelopneming

Een mens is nooit alleen lichaam of alleen Geest. Onze geest leeft in ons lichaam, ons lichaam wordt bezield door onze geest. Ons lichaam mag echter ook de woonplaats zijn voor Gods heilige geest, al vanaf ons doopsel, en zeker vanaf ons Vormsel. Eens is het lichaam van Maria voor Gods heilige Geest een waar heiligdom geweest. Heel haar persoon, zowel haar lichaam als haar geest, heeft zij ter beschikking gesteld van het heilswerk van Jezus. Daarom wordt zij door haar opneming ten Hemel ‘met ziel en lichaam’ bij de verrezen Heer gevoegd. Dit is geen zegswijze, het is een groot geloofsmysterie: zelfs in de hemel klopt er voor ons een menselijk en moederlijk hart. Wij hopen dat onze parochianen, door hun talrijke aanwezigheid, O.-L.-Vrouw de gepaste eer zullen betuigen. En wat hebben wij aan onze patrones en hemelmoeder niet allemaal te zeggen en te vragen!
 

Vergelijkbare artikels