Openluchtmis Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopneming

A. Patroonsfeest parochie 
Het hoogfeest van de Tenhemelopneming van Maria is tevens het patroonsfeest van onze parochie. Daarom proberen we ieder jaar dit feest met gepaste luister te vieren. Al verschillende jaren vieren we op die dag een openluchtmis in de pastorietuin. Deze zal opgeluisterd worden door het koor ‘Pastorale’ o.l.v. Greet Liekens.

B. Geloofsmysterie Maria Tenhemelopneming
Een mens is nooit alleen lichaam of alleen Geest. Onze geest leeft in ons lichaam, ons lichaam wordt bezield door onze geest. Ons lichaam mag echter ook de woonplaats zijn voor Gods heilige geest, al vanaf ons doopsel, en zeker vanaf ons Vormsel. Eens is het lichaam van Maria voor Gods heilige Geest een waar heiligdom geweest. Heel haar persoon, zowel haar lichaam als haar geest, heeft zij ter beschikking gesteld van het heilswerk van Jezus. Daarom wordt zij door haar opneming ten Hemel ‘met ziel en lichaam’ bij de verrezen Heer gevoegd. Dit is geen zegswijze, het is een groot geloofsmysterie: zelfs in de hemel klopt er voor ons een menselijk en moederlijk hart. Wij hopen dat onze parochianen, door hun talrijke aanwezigheid, O.-L.-Vrouw de gepaste eer zullen betuigen. En wat hebben wij aan onze patrones en hemelmoeder niet allemaal te zeggen en te vragen!
 

Vergelijkbare artikels