Openluchtmis Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopneming

A. Patroonsfeest parochie 
1. Het hoogfeest van de Tenhemelopneming van Maria is tevens het patroonsfeest van onze parochie. Daarom proberen we ieder jaar dit feest met gepaste luister te vieren. Al verschillende jaren vieren we op die dag een openluchtmis in de pastorietuin. Deze zal opgeluisterd worden door het koor ‘Pastorale’ o.l.v. Greet Liekens.
2. We nodigen dit jaar speciaal jonge moeders uit, dat zijn alle  moeders die nog een kind in de kleuterklas hebben. Jonge moeders moeten tegenwoordig vaak vele taken combineren. De maatschappij beseft dat niet altijd. Daarom zal in de mis ons gebed voor de jonge moeders gericht worden tot onze hemelmoeder Maria. Maar ook tijdens de receptie zal er iets voor deze moeders ten hemel stijgen. Zo verbinden wij het feest van Maria Hemelvaart en moederdag. Jonge moeders mogen elkaar ook uitnodigen op dit bijzonder feest.

B. Maria Ten hemel opgenomen
Maria, de moeder van Gods zoon, de moeder van ons allen, is als eerste na Jezus ten hemel opgenomen. Zij is het begin van onze toekomst, het beeld van de Kerk der voleinding. Zij houdt in ons de hoop levend op een heerlijke toekomst. Zij troost het volk van God op weg naar het hemels vaderland.
In al haar eenvoud en deemoed is Maria op aarde een woning geweest voor Gods Zoon. Op wonderbare wijze was zij de moeder geworden van de gever van alle leven. Nu krijgt ze een onvergankelijk leven. Zij mag voortaan wonen in de liefde die circuleert tussen de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Maria is dus de Moeder van het eeuwig leven geworden. Wie oprecht gelooft in haar zal leven over de grens van de dood. Onze-Lieve-Vrouw staat voor ons op de grens tussen hemel en aarde.

Vergelijkbare artikels