Terugblik Vormsel

Door de lockdown was de vormselcatechese van het catechesejaar 2019-2020 onderbroken. Het Vormsel zelf werd uitgesteld. Toch hebben 50 jongens en meisjes op vrijdag 25 september plechtig hun doopbeloften vernieuwd (plechtige geloofsbelijdenis) en ontvingen zij op zaterdag 26 september het heilig Vormsel.

De mis van vrijdagavond was een viering van de vormelingen met hun ouders en huisgenoten. De vormelingen zaten ook bij hun families en niet vooraan in groep. Bij de plechtige geloofsbelijdenis stonden alleen zij recht, verspreid over heel de brede ruimte van onze parochiekerk. Heel de viering stond in het teken van de komst van de heilige Geest. De bede ‘Come Holy Spirit’ was dan ook letterlijk en figuurlijk de rode draad doorheen heel het gebeuren.

Op zaterdag 26 september had vanaf 10 uur de toediening van het Vormsel plaats. Ongeveer om de 20 minuten, verdeeld in de zes verschillende catechesegroepjes, werd het heiig Vormsel toegediend.. De vormheer priester Guy De Keersmaecker nam per vormeling 3 minuten de tijd om hen te zalven en om hen aan te moedigen in het geloof. Hierbij enkele sfeerbeelden.

Vergelijkbare artikels